energiecrisis

Van corona- naar de energiecrisis: hoe blijf je overeind?

Van corona- naar de energiecrisis: hoe blijf je overeind?

3 november 2022

energiecrisis

Houdt het dan nooit op? Het lijkt wel of we van de ene in de andere crisis rollen. Kregen we eerst corona voor onze kiezen, zitten we nu weer vol in een energiecrisis. Dit raakt veel ondernemingen, met name in het mkb. Van corona- naar energiecrisis: er is (weer) storm op komst.

De belastingschuld

Die enorme schuld moet nu worden afgelost; vanaf 1 oktober 2022 in maximaal vijf jaar en in maandelijkse termijnen. Mocht je een belastingschuld hebben, dan ontving je recent een overzicht van de openstaande schuld en het te betalen maandbedrag. Tegelijkertijd lopen de reguliere (belasting)verplichtingen ook gewoon door. Hierdoor komen ongetwijfeld ondernemingen in financiële problemen. De politiek en de belastingdienst onderkennen dit risico en komen nu met een aantal mogelijkheden om deze pijn enigszins te verzachten. Zo kan de betalingsregeling worden versoepeld door de termijn op te rekken naar zeven jaar, door het inlassen van een eenmalige betaalpauze van drie maanden of door betalingen per kwartaal. Daarnaast kunnen regulier belastinguitstel of een betalingsregeling voor nieuw opkomende belastingen ruimte geven. En in uitzonderlijke gevallen is (gedeeltelijke) kwijtschelding van belastingschuld mogelijk, bijvoorbeeld via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet regelt dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren, ook wel homologeren genoemd.

 

Energieprijzen door het dak

Maar ja, precies op dit moment gaan de energieprijzen door het dak. Een vervijfvoudiging is eerder regel dan uitzondering. Die extra pijn hakt er wel in voor veel bedrijven. Inmiddels komt het kabinet particulieren tegemoet met een prijsplafond. En gelukkig lijkt er ook voor ondernemingen een plan te komen om de lasten te verlichten. Geopperd wordt om het mkb dezelfde regeling te bieden als die voor huishoudens: een prijsplafond voor 1.200 m3 gas en 2.400 KWh elektriciteit. Toch is het de vraag hoeveel zoden dit aan de dijk zet. Daarom groeit het politieke draagvlak voor een ruimhartiger en snellere regeling voor het energie-intensieve MKB en extra geld voor verduurzaming. Allemaal prachtig, maar lost het op? Er blijven prangende vragen. Hoe snel komen er maatregelen voor lastenverlichting? Bij veel mkb-ondernemingen staat het water al aan de lippen. En welke ondernemingen behoren tot het energie-intensieve mkb en vooral wie niet? Ook voor niet energie-intensieve ondernemingen kan vervijfvoudiging van de energiekosten de nekslag betekenen. Ten slotte: wat levert de investering voor verduurzaming op korte termijn op voor mkb-ondernemingen die nu in nood verkeren? Voor veel ondernemers is overleven geen kwestie meer van maanden, maar van dagen… Dat is de harde realiteit.

 

Zorg voor financiële weerbaarheid

En denk dat je er dan bent met stijgende energieprijzen en de aflossing van belastingschulden? Nee helaas, ook de loonkosten stijgen door verbeterde cao’s en stijging van het minimumloon. Het kan dus helaas niet anders dan dat er stormachtige tijden op komst zijn voor menig (mkb)-ondernemer. Toch zijn er knoppen waar je zelf aan kunt draaien om je financiële weerbaarheid te vergroten. Zo kun je een resultaat- en liquiditeitsprognose opstellen. Ben kritisch op de kosten, bezuinig waar mogelijk. Maar kijk ook of je je prijzen kunt verhogen in zoverre dat past in de markt en mogelijk is qua contracten. Overweeg niet-rendabele activiteiten tijdelijk of permanent af te schalen. Over deze en andere maatregelen schreven we eerder een serie artikelen in het kader van financiële weerbaarheid. Je leest ze hier:

 

 

Ten slotte: vergeet niet dat er ook nog regelingen zijn die voor verlichting kunnen zorgen zoals de eerdergenoemde WHOA. Deze wet kan faillissement voorkomen. In alle gevallen is het overigens verstandig op tijd om hulp te vragen. Trek dus op tijd aan de bel van onze forensics & recovery adviseurs. Ze helpen je graag, ook als het echt gaat stormen. Dus neem zeker contact met ze op voordat deze storm je omver blaast…

Deze blog is geschreven door