Corporate Finance

Joanknecht is jaarlijks betrokken bij tientallen transacties op het gebied van fusies en overnames. We werken voor directies en toezichthouders van (middel)grote ondernemingen, voor participatiemaatschappijen en publieke instellingen. Daarbij treden we wisselend op als adviseur van kopende en verkopende partijen. Ook hebben wij ervaring met het opzetten van investeringsfondsen, begeleiden we financieringsvraagstukken en verrichten we waardebepalingen en due diligence onderzoeken. We opereren op basis van specialistische kennis, ruime ervaring en een uitstekend netwerk. 

Joanknecht is partner van Brookz. Ben je van plan jouw bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming aankopen? Samen met Brookz helpen we je op weg.

Verkoopbegeleiding

Een onderneming verkopen is een ingrijpende beslissing. Wat zijn jouw motieven hiervoor en wensen ten aanzien van het resultaat? Deze willen we vooraf samen met je doorgronden. Al voordat het verkoopproces start, zijn onze experts betrokken. Als dat van toepassing is, bespreken we met je wat de mogelijkheden zijn om de rendementen van je onderneming en de fiscale en juridische structuur te optimaliseren. Ook bespreken wij met je of de timing van de geplande verkoop optimaal is. Het is een belangrijke keuze aan wie de onderneming wordt of kan worden verkocht. We onderscheiden de volgende typen verkooptransacties: externe verkoop, verkoop binnen familieverband en management buy-out.

Aankoopbegeleiding

Overname van een bedrijf moet bijdragen aan uw strategische doelstellingen, gevolgd door het realiseren van schaal- en synergievoordelen. Twijfel je over het resultaat van een overname? De slagingskansen van fusies en overnames worden vergroot door een gedegen voorbereiding, de bereidheid meerdere beslismomenten en alternatieven in te bouwen en een objectieve en kritische evaluatie van alternatieven. Het dynamische proces dat mogelijk leidt tot de aankoop van een onderneming, bestaat uit het kennisnemen van het informatiememorandum, het formuleren van bieding(en), het voeren van onderhandelingen en het opstellen van contracten. Het fundament is een grondig due diligence onderzoek. In al deze stappen zijn wij je van dienst. Ook begeleiden wij je bij het verkrijgen van de noodzakelijke overnamefinanciering.

Due diligence onderzoeken

Onze aanpak bij een due diligence onderzoek is risico analytisch en resultaatgericht. We richten ons op de zaken die er voor de overnemende partij echt toe doen. Dat levert meer comfort op, gerichte input voor de overnamecontracten (garanties of vrijwaringen voor belangrijke risico’s), herziening van de koopsom en/of herziening van de transactie of transactievorm. Waar nodig werken we samen met de partij die we vertegenwoordigen en met juristen uit jouw of ons eigen netwerk.

Financieringsvraagstukken

Jij hebt de visie, wij zorgen voor de onderbouwing om financieringsinstellingen te overtuigen. Met een gedegen ondernemingsplan, een cashflowanalyse en een analyse van het risicoprofiel voor de potentiële financier. Naast scherpe voorstellen, boeken we uitstekende resultaten dankzij goede contacten met financieringspartijen bij banken en verstrekkers van risicodragend kapitaal. We kennen de markt en ondersteunen bij de oriëntatie- en onderhandelingsfase.

Typen verkooptransacties

Externe verkoop 

 

Wanneer je de optimale koper vindt, toetsen we de geschiktheid van de kandidaat samen met jou. Ook kunnen wij een koper voor je vinden. Het verkoopproces ziet er als volgt uit:

 

 • Voorbereiding (verkoopklaar maken, waardering, vaststellen van de vraagprijs).
 • Het selecteren, benaderen en screenen van overnamekandidaten.
 • Het opstellen van het informatiememorandum.
 • Selectie van niet-bindende biedingen (in geval van een biedingsprocedure).
 • Het opstellen van de ‘letter of intent’.
 • Het begeleiden van het due diligenceonderzoek aan de kant van verkoper.
 • Selectie van bindende biedingen (in geval van een biedingsprocedure).
 • Eindonderhandelingen en contractfase (koopovereenkomst, akte van levering en overige contracten).

 

Tijdens diverse stappen van een verkoopproces wordt onderhandeld met potentiële kopers. Uit ervaring blijkt dat je onderhandelingspositie wordt versterkt, wanneer wij als buffer tussen jou en de koper optreden. Bij het opstellen van de contracten werken wij nauw samen met juristen. Wij beschikken hiervoor over een uitstekend netwerk.

 

Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht, verkoop binnen familieverband

 

Vroeg of laat wil je het familiebedrijf overdragen. Zorgvuldig voorbereid, met behoud van continuïteit en de verhoudingen binnen uw familie. Verkoop van een onderneming binnen familieverband is emotioneel. Cruciaal voor een goed proces is het onderhouden van goede communicatie binnen de familie. Een objectieve waardebepaling voorkomt familiaire discussies achteraf. En ook bij één opvolger is het, vanuit fiscaal perspectief, belangrijk de te betalen overnameprijs goed te onderbouwen. Tenslotte komt de wijze van financiering en (periodieke) betaling aan de orde. Wij kunnen je helpen bij het opzetten van zowel een interne als een externe financieringsstructuur.

 

Management buy-out

 

Een management buy-out is voor zowel koper als verkoper een bijzonder proces. Extra delicaat zijn vaak de financiële haalbaarheid en de structurering. Soms is het noodzakelijk vermogen van derden aan te trekken, waardoor met een extra partij moet worden onderhandeld.

Uw hulp bij complexe
juridische materie

 • bridge-browser-top
 • bridge-browser-top
 • bridge-browser-top
  Telefoonnummer

  Delen van kennis