Belastingadvies

De fiscale wet- en regelgeving blijft veranderen. Het vraagt actuele kennis, ervaring en alertheid om uw fiscale belangen optimaal te behartigen en risico’s te bewaken. We zijn de ideale sparringpartner van ondernemers en hun bedrijf. Van de planning van juridische structuren, het verzorgen van aangiftes, overleg met de Belastingdienst en het voeren van procedures tot maatwerkconstructies, estate planning en internationale vraagstukken.

Estate planning

Alle aandacht voor familiezaken. Wilt u uw bedrijf of vermogen overdragen aan uw kinderen? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw huwelijkse voorwaarden? Estate planning vraagt om actuele fiscaal-juridische kennis van huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenk- en erfbelasting en familiebezit. Onze estate planning specialisten zijn actief op het gebied van bedrijfsopvolging, overdracht van vermogen tijdens leven, de afwikkeling van nalatenschappen en echtscheidingen, het opzetten van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en het verzorgen van aangiftes schenk- en erfbelasting.

Omzetbelasting 

Levert uw onderneming over de grens binnen de EU? Is uw onderneming georganiseerd als platform voor e-commerce activiteiten? Dient u omzetbelasting te berekenen over verhuur van een opslagruimte? Kunt u een onderneming, of een deel daarvan, overdragen zonder dat daarover btw is verschuldigd? Wij zijn sterk in fiscaliteit ten aanzien van grensoverschrijdende transacties, de gevolgen van de Brexit, vastgoed en onroerendgoedtransacties (denk specifiek aan overdrachtsbelasting) en meer. Voor bedrijven, stichtingen, (semi-)overheden en non-profit organisaties, zowel in nationaal als EU-verband en daarbuiten.

Loonbelasting en Global Mobility

We adviseren met betrekking tot vraagstukken gerelateerd aan loonbelasting en global mobility, zoals sociale verzekeringsplicht, werkkostenregeling (WKR), beoordeling arbeidsrelaties, inlenersaansprakelijkheid, verwerking salarisadministratie, werknemersparticipaties en internationale tewerkstelling van personeel. Samen met u inventariseren we risico’s maar kijken we vooral naar kansen die we kunnen benutten. Ook adviseren we in de optimale loonafdracht en premies werknemersverzekeringen en ondersteunen we u bij een boekenonderzoek van de Belastingdienst.

Fiscale aangiften

Uw aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting zijn een samenvatting van het verleden, maar vormen zeker ook een vertrekpunt voor de toekomst. We identificeren mogelijkheden en kansen voor en met u. Ook de gevolgen van gebeurtenissen in uw leven, zoals trouwen, scheiden en overlijden, verwerken wij juist en volledig in uw aangiften. Vanzelfsprekend zorgen we dat de aangiften op juiste wijze richting de Belastingdienst gecommuniceerd worden.

Internationaal belastingadvies

Wilt u een bedrijf opzetten buiten Nederland of gaat u naar het buitenland emigreren? Als u of uw bedrijf over de landsgrenzen gaat, is parate kennis van internationale regelingen onmisbaar. Denk aan btw-regelingen, verrekenprijzen, grensoverschrijdend personeel en de buitenlandse structurering van uw onderneming of bezittingen. Onze experts werken samen met onze buitenlandse collega-kantoren. Lees meer hierover op onze internationale website www.joanknecht.com.

Financiële planning

Hoe gaat uw vermogens- en inkomenspositie zich naar verwachting ontwikkelen de komende jaren? Zorg voor meer grip op uw financiële toekomst. Onze experts ondersteunen u bij het krijgen van inzicht in uw inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst. Ons financieel plan kijkt daarnaast naar de fiscale kant om uw belastingdruk te minimaliseren. En als adviseur voor ondernemer én onderneming nemen we ook deze aspecten mee. Hoe we te werk gaan, leest u hier.

Pensioenen

Pensioenregelingen zijn complex en in een vergrijzende maatschappij steeds relevanter. Zijn uw pensioenregelingen toekomstbestendig? Is de oudedagsvoorziening waardevast? En daarnaast, is uw eigen pensioen al goed geregeld? We adviseren op basis van uw situatie, uw wensen en de huidige wet- en regelgeving. We beschikken over een AFM-vergunning om te adviseren over en bemiddelen in pensioenverzekeringen. Advies nodig over uw vermogensopbouw of het regelen van pensioen voor uw werknemers? Wij helpen u graag verder.

Pensioen directeur-grootaandeelhouder

U wilt ondernemen. Dat vraagt al uw tijd en aandacht. Nadenken over inkomen voor later, dat schiet er bij in. Met kennis van de fiscale en civiele wetgeving vertalen we uw wensen en mogelijkheden naar een passende oplossing. Als die oplossing u aanspreekt, steunen we u ook graag bij het regelen en onderhouden ervan.

Pensioen van uw medewerkers

Pensioen is vaak de duurste arbeidsvoorwaarde. Met de lage rente en stijgende levensverwachting verandert dit niet snel. Daarbij zet toegenomen arbeidsmobiliteit collectieve regelingen vaak onder druk. We adviseren over een toekomstbestendige inrichting van uw pensioenregeling en helpen bij de communicatie erover met uw medewerkers.

“Als fiscalist werk ik veel samen met accountants en notarissen om de klant zo goed mogelijk te helpen”

 

~ Marieke van der Velden

Uw hulp bij het behartigen

van uw fiscale belangen

  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
    Telefoonnummer

    Delen van kennis