Samen weten
we meer

We geven u een overzicht van de TVL, NOW en andere steunmaatregelen. Wij adviseren u de termijnen goed in de gaten te houden.

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de box 3-heffing.

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de box 3-heffing.

In dit bericht brengen wij u graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van de schenk- en erfbelasting.

Tijd om nog eens goed na te denken over wat te doen als uw financiële administratie nog niet in de cloud staat.

Enthousiast en openhartig praat Thierry Delvaux, PrimeGlobal's executive director van Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) voor PrimeGlobal.

Van der Heijden is al 129 jaar een familiebedrijf. Sinds de oprichting in 1892 is het bouw- en ontwikkelingsbedrijf in handen geweest van vier generaties.

Voor Bazelmans AV, totaalleverancier van beeld, licht en geluid, is de impact van de coronacrisis enorm. Ze zijn meteen op zoek gegaan naar wat er

Judith Souer, eigenaresse van Souer Europe Accessories, is opgegegroeid tussen de zonnebrillen en heeft het stokje nu volledig overgenomen van haar vader.

Maraya en Celine Holtzer, dochters van Hans Holtzer, werken ondertussen beiden bij Galvano Metaal. 

Veel banken vernieuwen de boekhoudkoppeling om meer grip te bieden op financiën. Zij gaan hiervoor een maandelijks tarief vragen.

Stein is een creatieve vastgoedontwikkelaar met een specialisme in uitdagende projecten.

Spark is een jong bedrijf dat kleine solar-homesystemen maakt. Ze verkopen deze in afgelegen gebieden in Afrika, waar geen toegang is tot stroom.

U kunt gericht vrijgestelde en intermediaire kosten die uw werknemers maken, vergoeden door middel van de vaste kostenvergoeding.

Er is een kwetsbaarheid aangetroffen in de veelgebruikte Apache Log4j 2-tool, die gebruikt wordt voor het loggen van Java-applicaties.

Een doorstart of overname bij (dreigend) faillissement: waar moet u op letten? Collega Ronny Buiting zet enkele aandachtspunten voor u uiteen.

De deadline voor ondernemingen om zich te registreren in het UBO-register komt steeds dichterbij. Registreer uw vennootschap tijdig.

De Wet DBA houdt nog steeds de gemoederen bezig. De pilot webmodule is inmiddels afgelopen. Hoe ziet de toekomst van de Wet DBA eruit?

Om deze ondernemers tegemoet te komen heeft het kabinet besloten de regeling voor het bijzonder uitstel van betaling weer mogelijk te maken.

N.a.v. de nieuwe coronamaatregelen is besloten om de NOW5 van toepassing te verklaren voor 1 november 2021 tot en met 31 december 2021.

Elke Nederlandse rechtspersoon moet op grond van de wet jaarlijks een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel.

De Belastingdienst heeft afgelopen week het premiebesluit 2022 aan werkgevers verstuurd. Besparingen realiseren is mogelijk.

Werknemers met een auto van de zaak die niet privé mogen of willen rijden kunnen een zogenoemde ‘verklaring geen privégebruik’ aanvragen.

Wanneer u niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen, bestaan er meerdere mogelijkheden, zoals een levenstestament.

Onlangs is beslist dat de invoering van de nieuwe regeling aandelenoptierechten wordt uitgesteld. In dit nieuwsbericht informeren wij u.

Op 17 november 2021 bracht Accountancy Vanmorgen haar top 50 uit van accountantskantoren met de hoogste omzetontwikkeling.

In dit nieuwsbericht stellen wij u op de hoogte van een aantal ontwikkelingen rondom de BOR.

In dit nieuwsbericht lichten wij toe hoe u deze vrije ruimte binnen de WKR kunt benutten en de 80%-eindheffing kunt voorkomen.

Heeft u dit jaar al stil gestaan bij de mogelijkheid om dividend uit te keren? Het is van belang om dit tijdig te doen.

Sinds 28 september 2021 is het voor nabestaanden mogelijk om via een nabestaandenmachtiging toegang te krijgen tot de belasting- en toeslagenportalen van een overledene.

Budgettering in het mkb. Vaak kan na een maand je budget de prullenbak in. Wij vertellen u graag over beyond budgeting: budgettering 2.0.

Vanaf boekjaar 2022 kunt u geen aangiften meer indienen via het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst. Lees wat u moet doen.

Een pentest is een tool om hierin inzicht te krijgen. Onze IT security specialist Lucas Vousten legt uit wat een pentest is.

Het kabinet heeft gesproken over een verhoging van het hoge vennootschapsbelastingtarief (Vpb-tarief) van 25% naar 25,8%.

We moeten cybercriminelen altijd een stap voor zijn. De kwaliteit van de IT-infrastructuur is essentieel om een cyberaanval te voorkomen.

De meeste fouten in de belastingaangiftes hebben betrekking op de gezamenlijke woning van de ex-partners en de toeslagen.

U hoeft als klant niet langer ieder jaar toestemming te geven voor de ontvangst van serviceberichten aanslagen (SBA).

Lees hier de maatregelen auto & mobiliteit uit het belastingplan 2022, onder meer over de Wet bpm en aanpassing van de CO2- schijfgrenzen, -tarieven en

Prinsjesdag 2021: lees hier wat niet in het belastingpakket 2022 is opgenomen, maar wel belangrijk is om te weten.

Lees hier de maatregelen internationaal uit het belastingplan 2022, onder meer over de verrekenvolgorde CFC-maatregel en belastingplichtmaatregel ATAD2.

Lees hier de maatregelen uit het belastingplan 2022 voor werkgevers, onder meer over de vrije ruimte WKR, vrijstelling thuiswerkkosten en aandelenoptierechten.

Op dinsdag 21 september 2021 presenteerde het kabinet het Belastingplan 2022. De belangrijkste maatregelen hebben wij voor u samengevat.

Lees hier de maatregelen uit het belastingplan 2022 voor particulieren, onder meer verlaging tarief inkomstenbelasting, aanpassing heffingskorting en eigenwoningregeling.

Lees hier de overige maatregelen uit het belastingplan 2022, onder meer over afdrachtvermindering S&O, Natuurschoonwet 1928 en aanpassing verhuurdersheffing. 

Lees hier de maatregelen uit het belastingplan 2022 voor ondernemingen, onder meer over verhoging percentages MIA en vrijstelling subsidies voor belastingheffing.

Prinsjesdag 2021: lees hier wat niet in het belastingpakket 2022 is opgenomen, maar wel belangrijk is om te weten.

Lees hier de maatregelen overdrachtsbelasting uit het belastingplan 2022, onder meer over de vrijstelling, aanpassing antimisbruikbepaling en onvoorziene omstandigheden.

U bent van harte uitgenodigd voor het seminar 'Koop en verkoop van ondernemingen' op donderdag 14 oktober 2021.

Vermoed u dat uw klant of leverancier in financiële moeilijkheden raakt nu de coronasteunmaatregelen voorbij zijn? Blijf alert!

Verschillende financieringsregelingen blijven bestaan, ondanks het vervallen van de generieke steunmaatregelen.

Bij economische tegenwind is het van belang om ook naar uw eigen onderneming te kijken. Een aantal basisregels gelden voor u.

U ziet aankomen dat uw bedrijf niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Juridische herstructurering biedt een oplossing.

Werknemers die uit het buitenland zijn aangeworven kunnen in Nederland gebruik maken van de 30%-vergoedingsregeling.

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mag er tijdelijk een lager maandloon worden af gesproken.

De belangrijkste loonbelastingmaatregelen die tot en met 31 december 2021 van toepassing blijven, hebben wij voor u onder elkaar gezet.

Uit onderzoek is gebleken dat een relatief groot deel van de mkb-werkgevers niet of onvoldoende op de hoogte is van de WKR.

Bestuurders van bedrijven met rechtspersoonlijkheid zijn verplicht een adequate administratie te voeren. Het belang zetten we uiteen.

Ondernemers dienen vanaf 1 januari 2022 gebruik te maken van het nieuwe portaal van de Belastingdienst m.b.v. eHerkenning voor btw-aangiften.

Goede beveiliging van je IT-landschap is essentieel. De impact van een ransomware-aanval is groot. Check belangrijke maatregelen hier.

Vastgoedadviseur Raymond Pen van Resultance ondersteunt Joanknecht bij de verbouwing van de nieuwe werk- en ontmoetingsplek.

De overdracht van een woning aan de kinderen waarbij de ouders in de woning blijven wonen, pakt door wetswijzigingen niet altijd voordelig uit.

Leuke, gevarieerde en laagdrempelige online trainingen over softskills, daarvoor moet je bij GoodHabitz zijn.

Jan van Hout, directeur van Van Hout adviseurs en installateurs, vertelt hun verhaal over duurzaamheid en gezonde lucht in gebouwen.

Het prachtige nieuwe pand van Joanknecht werd compleet gerenoveerd door bouwbedrijf van Kasteren. Een familiebedrijf met vakmensen.

Interieurarchitect Arnold Schoordijk ontwierp de levendige binnenzijde van Joanknecht. Neem een kijkje in ons gloednieuwe pand.

Voor deelnemers van de Levensloopregeling die op 31 december 2011 meer dan €3.000 hadden gespaard via de levensloopregeling blijft de regeling nog tot 31 december

De fiscale regels voor het rijden van een elektrische auto (van de zaak) verschillen van normale auto’s. De belangrijkste punten op een rij.

De overheid heeft sinds het begin van de crisis op het gebied van loonheffingen een aantal regelingen en versoepelingen goedgekeurd om bedrijven door de crisis

Per 1 juli 2021 wijzigen de btw-regels voor e-commerce verkopen binnen de EU op een aantal belangrijke punten.

De directie van een naamloze of besloten vennootschap moet de jaarrekening opstellen binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.

Discussies over de voorwaarden om een vergoeding belastingvrij te kunnen verstrekken aan werknemers zijn verleden tijd.

Vol trots delen we dat wij een 'Great Place To Work' zijn en Joanknecht komend jaar het predicaat ‘Great Place To Work Certified’ mag dragen.

Voor grensarbeiders is de aangifte inkomstenbelasting dit jaar anders. Het is belangrijk een keuze te maken m.b.t. het werk- en reispatroon.

Door middel van de werkkostenregeling kunt u als werkgever bepaalde zaken belastingvrij aan uw werknemers vergoeden.

Als ondernemer moet u vaak zaken regelen met overheid, gemeente en bedrijven. Steeds vaker zien we dat hier een eHerkenningsmiddel nodig is.

WAES is een detacheringsbureau gericht op software en big data. Oprichter Bob Defilet ontdekte vijf jaar geleden een gat in de markt.

Heidi Renders is notaris en heeft haar eigen kantoor, H2H Notaris in Eindhoven. Ze ondersteunt verschillende innovatieve bedrijven.

Springplank is een maatschappelijke organisatie die hulp biedt aan mensen die dakloos worden. Dit doen ze door werk in te zetten.

Er gelden spelregels voor een ODV-uitkeringsrecht (oudedagsverplichting). Graag lichten wij kort de gevolgen toe bij overlijden.

De wet beschrijft verplichtingen over het opstellen, vaststellen en publiceren van jaarrekeningen. Maar wat hoeft u nu niet te doen als micro-onderneming?

De levensloopregeling eindigt in 2021. Om uitvoeringstechnische redenen heeft het kabinet besloten de einddatum met twee maanden te vervroegen, naar 1 november 2021.

Met een papieren schenking kan fiscaal voordelig vermogen worden overgedragen, mits de spelregels worden gevolgd.

Voor transitievergoedingen betaald voor 1 april 2020 kunt u nog tot en met 30 september 2020 een compensatie aanvragen bij het UWV.

Binnen de btw is het mogelijk om een onderneming, of een deel daarvan, over te dragen zonder dat daarover btw verschuldigd is.

Reijnders B.V. ging, aan de slag met een dashboard van het IT-servicesteam van Joanknecht. Hierin zijn cijfers uit de financiële administratie makkelijk te analyseren en

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de vraag of overdrachtsbelasting is verschuldigd bij de verkrijging van

Er is een aantal ontwikkelingen op het gebied van de BOR. Deze ontwikkelingen beïnvloeden hoe en of u (nog) van de BOR kunt gebruikmaken.

Er is een functionaliteit die al eind 2019 door Exact Online is doorgevoerd, het betreft het corrigeren van transacties, ook al zijn ze al

Dekkers International is een nieuwe klant van Joanknecht en een wereldwijd opererend bedrijf gespecialiseerd in de implementatie van binnenreclameprojecten.

Als de schenker binnen 180 dagen na het doen van de schenking overlijdt, wordt het bedrag van de schenking mogelijk dubbel belast

In deze bijdrage wordt ingegaan op de voorwaarden voor het vormen van een voorziening en de nieuwe standpunten over de voorziening groot onderhoud

De afgelopen jaren is het lage tarief in de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) verder verlaagd. Hoe maakt u optimaal gebruik van het lage Vpb-tarief?

Per 1 juli 2019 is voor Nederland het zogenoemde Multilateraal Instrument (MLI) in werking getreden. Het doel hiervan is het tegengaan van internationale belastingontwijking

Onlangs zijn de energielijst en de milieulijst 2020 gepubliceerd. Op deze lijsten staan de bedrijfsmiddelen die in 2020 in aanmerking komen voor de EIA, MIA

Een juiste vormgeving van de schenking is zeer belangrijk om het beoogde fiscale voordeel te realiseren. Wij zetten voor u uiteen hoe het zit met

De meesten kennen het wel, Diagnostiek voor U, het voormalig Diagnostisch Centrum Eindhoven. Met dat mooie pand aan de Stratumsedijk.

Als een vennootschap dividend wil uitkeren aan een buitenlandse aandeelhouder, dan zal beoordeeld moeten worden of dividendbelasting ingehouden moet worden

Tot nu toe wordt weinig gebruikgemaakt van een fiets van de zaak, omdat de huidige regelgeving erg complex is. Per 1 januari 2020 wijzigt deze

Wanneer aandeelhouders met ruzie uit elkaar gaan, kan een ruziesplitsing een oplossing zijn. Maar het is een moeilijk proces vol emoties dat goed moet worden

Wij hebben al enkele nieuwe functionaliteiten met u gedeeld. Vandaag het laatste deel dat betrekking heeft op het goedkeuren van inkoopfacturen

In de praktijk worden er regelmatig fouten gemaakt bij de waardering van deelnemingen met een negatief eigen vermogen. Hoe pak je dit aan?

Er is een initiatiefwetsvoorstel is opgesteld voor beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting

Afgelopen periode is er in het nieuws veel aandacht besteed aan slechte digitale beveiliging, ransomware en het belang van updaten

Ieder seizoen lanceert Exact Online nieuwe functionaliteiten. Sommige zijn in de afgelopen periode al in het programma doorgevoerd en andere staan nog op de planning

Verschillende inzichten over cash en debt free tijdens het overnameproces kunnen een behoorlijke impact hebben op het onderhandelingsresultaat (en de uiteindelijke overnameprijs)

Hoe gaat uw vermogens- en inkomenspositie zich naar verwachting ontwikkelen? Hoe is het met uw pensioen gesteld? Wat als u onverhoopt komt te overlijden?

Als gevolg van de spoedreparatie fiscale eenheid kan een lening aan een verbonden vennootschap niet aftrekbaar zijn en leiden tot een hogere belastingheffing

Per 1 januari 2019 is een nieuwe algemene renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting opgenomen, ook wel de earningsstrippingmaatregel genoemd.

Een blog van onze collega Christian van der Heijden over wat de waarde en de terugverdientijd is.

Een tijdje geleden schreven we over de verwerking van cryptovaluta in de jaarrekening. Nu is dit onderwerp weer in het nieuws

De kosten in verband met de aan- of verkoop van een deelneming zijn niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, op basis van de deelnemingsvrijstelling

Van den Berk levert medium tot zeer grote maten bomen, struiken en rhododendrons. Inmiddels is de derde generatie Van den Berk aan zet.

In dit blog komt u te weten waarom een “as a Service” model (of in gewoon Nederlands: een abonnementsmodel) een positieve invloed heeft op de

Btw op deelnemingskosten is in beginsel niet aftrekbaar. Deelnemingskosten zijn bijvoorbeeld kosten voor de aan- of verkoop van een deelneming. Het belang kan dus groot

De Hoge Raad heeft beslist dat de verhuur van opslagruimtes niet is belast met btw maar dat deze prestatie kwalificeert als verhuur van een onroerende

Onlangs hebben wij bij een aantal klanten op een ándere manier het gesprek ingestoken. We initieerde namelijk een ‘benen-op-tafel-gesprek’

Vanaf 1 januari 2018 verandert het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Dit kan voor veel mensen gevolgen hebben. Momenteel is het zo dat indien aanstaande echtgenoten gaan trouwen,

Verwerking en waardering van vastgoed in de jaarrekening is een complex vraagstuk. Het is daarom raadzaam om tijdig specialisten in te schakelen

Hommerson Arcades, eigenaar van drie casino’s in Scheveningen, trekt zich het lot aan van de boulevard van Scheveningen.

Niets missen?

Wij brengen u graag tweewekelijks op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen ons vakgebied en onze organisatie.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Laatste berichten