Hoe doorsta je de economische tegenwind?

Hoe doorsta je de economische tegenwind?

15 september 2022

De economische onzekerheid neemt alleen maar toe. Personeelskrapte, stijgende energie- en grondstofprijzen, (fiscale) lastenverzwaring; hoe doorsta je de economische tegenwind?

Kritisch kijken naar de eigen zaak

Deze tijden onderstrepen meer dan ooit het belang van de financiële weerbaarheid van de onderneming. Kijk daarbij vooral ook naar financieringsmogelijkheden voor het te laat is (daarover verderop meer). Maar vergeet zeker niet kritisch naar jouw eigen onderneming te kijken en hanteer daarbij een aantal basisregels.

 

Cash is king 

Mindere tijden vang je het makkelijkst op met beschikbare liquiditeit. Eerste prioriteit: een sterke cashpositie opbouwen én behouden. Denk daarbij aan de volgende punten:

  • Beheer je werkkapitaal goed. Kijk bij iedere order naar de financieringsbehoefte en -duur.
  • Focus ook op marge en niet alleen op omzet.
  • Verkoop incourante en overtollige voorraden. Maar vergeet de overtollige en ongebruikte machines en overige bedrijfsactiva niet.
  • Onderzoek de mogelijkheden van objectfinanciering door sale en leaseback.
  • Hanteer een (striktere) debiteurenbewaking.
  • Probeer crediteurentermijnen op te rekken, maar blijf afspraken nakomen. Bekijk ook de mogelijkheden voor just-in-time- of consignatieleveringen bij leveranciers.
  • Onderzoek de mogelijkheden voor financiering van debiteuren door middel van factoring.
  • Is voorfinanciering van crediteurenposities mogelijk?
  • Overleg met uw bank of alternatieve financier of (verlenging van) uitstel van de aflossingsverplichting mogelijk is. Zijn er maatwerkoplossingen?
  • Onderzoek alternatieve financieringsvormen die passen bij uw onderneming.

 

Wees kritisch 

Minstens zo belangrijk als inkomende cash: ben heel kritisch op de kosten. Bezuinig voor het te laat is. Richt de organisatie zo lean mogelijk in. Reorganiseer het medewerkersbestand voor een toekomstbestendige organisatie. Bouw een flexibele schil op tijd af en denk aan het outsourcen van niet-bedrijfskritische onderdelen. Ben kritisch bij het aflopen van tijdelijke contracten en stop met activiteiten zonder rendement.

 

Blijf communiceren

Alles valt of staat met eerlijke communicatie. Ben open naar leveranciers en klanten. Maar zeker ook naar de mensen op de werkvloer. Betrek jouw medewerkers en luister naar hun ideeën. Zij hebben vaak een hele goede kijk op kostenbesparingen.

 

Schulden aflossen

Bekijk de mogelijkheden om opgebouwde schulden in de toekomst af te kunnen lossen uit een robuust verdienmodel. De getroffen betalingsregelingen en financieringsmogelijkheden zorgen misschien op korte termijn voor verlichting. Maar focus ook op de ombouw van de onderneming.

 

Blijf kort op de bal

Garandeer jezelf een goed inzicht in de huidige situatie en kijk naar de toekomst. Snelheid en de juiste richting zijn daarbij belangrijker dan nauwkeurigheid en details. Houd controle over de administratie. Probeer kansen en risico’s zo goed mogelijk in beeld te brengen (forecasten). Dat is belangrijk bij het opvolgen van betalingsregelingen en mogelijke financieringen. En neem besluiten altijd op basis van (liquiditeits)prognoses. Dat voorkomt nare verrassingen. Nog een laatste advies: komt u er niet uit in uw specifieke situatie? Aarzel niet om hulplijnen in te schakelen. Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of één van onze recovery adviseurs.

 

Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl

Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl 

Max Broekhuizen | +31 (0)40 240 9479 | mbroekhuizen@joanknecht.nl