‘Wet werken waar je wil’

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ aangenomen

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ aangenomen

7 september 2022

‘Wet werken waar je wil’

Tijdens de coronacrisis zijn we (noodgedwongen) meer thuis gaan werken. Het gevolg van het massale thuiswerken is dat zowel werkgevers als werknemers inzien dat thuiswerken prima kan en zelfs voordelen heeft. Om werknemers meer vrijheid te geven in hoe zij de verhouding tussen werken op de werkplek en thuiswerken willen inrichten is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het initiatiefwetsvoorstel voor de ‘Wet werken waar je wil’ is door de Tweede Kamer aangenomen. Wat dit wetsvoorstel inhoudt, lichten wij in dit nieuwsbericht verder toe.

Veel werknemers willen ook nu alles grotendeels normaal is, deels thuis blijven werken. Op dit moment hebben werknemers al de mogelijkheid een verzoek bij de werkgever in te dienen om de arbeidsduur of arbeidstijden aan te passen. Deze mogelijkheid is verankerd in de Wet flexibel werken. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel inzake thuiswerken is dat een verzoek van de werknemer om de arbeidsplaats aan te passen op dezelfde manier behandeld dient te worden door de werkgever als een verzoek voor aanpassing van de arbeidsduur of arbeidstijden. Daarom is de werkgever verplicht serieus naar het verzoek van de werknemer te kijken.

 

Verzoek aanpassen werkplek afwijzen

De werkgever is niet verplicht aan het verzoek van de werknemer tegemoet te komen. Het verzoek kan afgewezen worden indien:

  • zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen het verzoek verzetten;
  • zwaarwegende dienstbelangen zich tegen het verzoek verzetten;
  • de gewenste arbeidsplaats buiten de Europese Unie ligt;
  • de gewenste arbeidsplaats geen voor de arbeid passende arbeidsplaats is vanwaaruit gewoonlijk ten behoeve van de werkgever werkzaamheden worden verricht.

 

Kleine bedrijven

Het wettelijk recht op aanpassing van de arbeidsduur, arbeidstijd en in de nabije toekomst ook arbeidsplaats is niet van toepassing op werknemers werkzaam bij een werkgever die minder dan tien werknemers in dienst heeft. De aanpassing van de arbeidsplaats, -tijd of -duur kan immers bij kleine bedrijven grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Binnen kleine bedrijven dient de werkgever een regeling te treffen met betrekking tot de rechten van werknemers op aanpassingen in de arbeidsplaats, -duur of -tijden.

 

Meer informatie

Voor vragen over de rechten van werknemers op aanpassingen van de arbeidsplaats, -duur of -tijden kun je contact opnemen met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail op kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of de adviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Zij staan je graag bij.