Assurance

Voor sommige organisaties is een accountantscontrole van de jaarrekening wettelijk vereist. Veel ondernemers hechten ook zonder die verplichting waarde aan de zekerheid die een controle geeft. Een gecontroleerde jaarrekening is een belangrijke steun voor het vertrouwen van bijvoorbeeld financiers en participanten. Ons assurance team zorgt voor transparantie en biedt managementinformatie waarmee je, indien nodig, kunt bijsturen.  

 

Wij voeren controles van financiële verantwoordingen (zoals jaarrekeningen, subsidieverantwoordingen, NOW-afrekeningen, etc.) risicogericht uit op basis van een gestandaardiseerde methode. We inventariseren de voor de financiële verantwoording relevante risico´s en onderzoeken op welke manier jouw organisatie die risico’s beheerst. Centraal hierin staan: (1) de opzet, het bestaan en de werking van de meest invloedrijke interne procedures en (2) de betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van je IT-systemen.

Karin Nabbe Diagnostiek voor U

“Onze samenwerking houdt meer in dan even de balans opmaken en een stempeltje erop”

~ Karin Nabbe, Diagnostiek voor U

Belang voor brede groep stakeholders

Een controle voeren wij altijd uit met het oog op een brede groep van stakeholders. Naast de directie omvat deze groep ook aandeelhouders, financiers, toezichthouders, werknemers, leveranciers en afnemers. Heldere communicatie staat centraal. Aan directie, aandeelhouders en toezichthoudende organen rapporteren we duidelijk en uitgebreid in de vorm van een managementletter, accountantsverslag en controleverklaring. Hierin kijken we niet alleen achterom, maar nemen we ook waardevolle adviezen op voor de toekomst. 

Over een IT-audit

Gezien het belang van IT-systemen voor jouw organisatie betrekken we deze uitgebreid in de controle. Daarom zijn bij onze controleopdrachten specialisten op het gebied van IT-audit betrokken. Een IT-audit geeft inzicht in de inrichting en beheersing van het geautomatiseerde informatiesysteem. Ons doel is zoveel mogelijk gebruik te maken van de interne beheersingsmaatregelen in de aanwezige IT-systemen. Onze IT-auditors kunnen je daarnaast bijstaan bij andere audits, zoals DigiD assessments en ISAE3402 assessments en adviesopdrachten.

Internationale groepsaudits

Ook voor ondernemingen met buitenlandse groepsmaatschappijen kunnen wij op efficiënte wijze een  audit uitvoeren. Via ons internationale samenwerkingsverband PrimeGlobal staan we over de hele wereld in direct contact met auditors waarmee we kernwaarden als kwaliteit, professionaliteit, proactief en persoonlijk delen. Zo werken we voor internationale groepsaudits, waar nodig, samen met lokale partners.

Onze aanpak en teamopbouw

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Ons assurance team bestaat dan ook uit hoogopgeleide professionals met veel ervaring. Onze audit professionals leggen zich helemaal toe op audits. Zo zijn we in staat efficiënt te werken en hoge kwaliteit te waarborgen. Voelsprieten voor andere behoeften binnen je onderneming staan daarbij altijd aan. Om de controle goed te laten verlopen, zowel voor jou als voor ons, is passende en tijdige communicatie van groot belang. Duidelijke afspraken, korte lijnen, geen verrassingen. We bieden daarom een vast team met een duidelijk aanspreekpunt. Die betrokkenheid leidt tot resultaat.

Meer inzicht door slimme analyses

Onze controleaanpak is in grote mate geautomatiseerd. We zetten nadrukkelijk in op IT met een uitgebreide IT-audit in de interimcontrole en data-analyse gedurende het hele controleproces. Data-analyse geeft jou en ons meer en beter inzicht in je organisatie. Zo kunnen we je voorzien van waardevolle adviezen voor verdere verbetering van je organisatie inclusief (geautomatiseerde) informatievoorziening. Continu verbeteren en leren zit in ons DNA en daarin nemen we je graag mee.

Jouw vertrouwenspersoon

en sparringpartner

  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
    Telefoonnummer

    Delen van kennis