Forensics & Recovery

Als succesvol en zorgvuldig ondernemer wil je conflicten voorkomen. Meestal kom je er in alle redelijkheid samen ook wel uit. Is een conflict in jouw situatie niet te vermijden? Of verkeert jouw onderneming in zwaar weer? In deze situaties zijn we een sterke schakel tussen ondernemers, advocaten en curatoren. We vertalen wettelijke kaders naar concrete situaties in jouw bedrijf. We onderscheiden in complexe juridische materie de financiële hoofd- en bijzaken.

 

Onze opdrachtgevers en rol

Wij werken onder andere in opdracht van ondernemingen (aandeelhouders, bestuurders, toezichthouders), professionele partijen, advocaten en curatoren. We treden op als arbiter (Nederlands Arbitrage Instituut) en als gerechtelijk (waarderings)deskundige. Dit doen wij ook voor echtscheiding en afwikkeling nalatenschappen (wanneer dit een juridische strijd is).

Wij bloggen over zaken die we in de praktijk tegenkomen en waar ondernemers mee worstelen.

Voorkom dreigend faillissement

Verkeert jouw onderneming in zwaar weer? Onze recovery adviseurs zijn ervaren in het voorkomen van een dreigend faillissement of het zo nodig doorstarten van de onderneming. We maken tijd en ruimte voor de herstructurering, onder meer door te praten met alle stakeholders. En met behulp van state-of-the-art data-analyse komen we snel tot de kern van het probleem, en daarmee het begin van een oplossing.

Fraude- &
Faillissementsonderzoek

Met een discreet (boeken)onderzoek komen we snel tot de kern van een fraudezaak. Op basis hiervan kunnen we begeleiden bij het nemen van vervolgstappen. We kennen de mogelijkheden en de valkuilen. Daarnaast begeleiden we je graag als je zelf onderwerp van onderzoek bent. We verrichten regelmatig faillissementsonderzoek. Onze overzichtelijke financiële analyse verschaft de curator snel inzicht in de mogelijke oorzaken van het faillissement en de vermogenstoestand van de boedel.

Waardering binnen procesvoering

We voeren ondernemingswaarderingen uit binnen fiscale en juridische procedures. Met uitstekende theoretische kennis en opleiding, bekendheid met geldende werkwijzen en het vermogen om op efficiënte en doeltreffende wijze de business achter een waarderingsobject te doorgronden. 

Ondersteuning bij juridische procedures

Onze forensisch accountants worden ingeschakeld bij (dreigende) juridische procedures in verschillende rollen. Daarbij onderzoeken we zeker niet alleen de euro’s; een zorgvuldige aanpak staat centraal. Met een gestructureerde beschrijving van gebeurtenissen en het toepassen van hoor- en wederhoor wint een onderzoek aan kracht. Dit alles gebeurt natuurlijk in overleg met de betrokken advocaat en vaak ook in samenwerking met de IT-adviseurs van Joanknecht.

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

De WHOA maakt het mogelijk om je onderneming en opgebouwde schulden te herstructureren door met schuldeisers een onderhands akkoord te sluiten. Bovendien stelt de WHOA jou als ondernemer in de gelegenheid om de schuldeisers die niet willen meewerken aan een onderhands akkoord, te dwingen om dat wel te doen. Je hoeft dus niet failliet te gaan. Wij werken daarbij als financieel experts onafhankelijk samen met alle insolventieadvocaten, ook die van jou. 

Netwerken en verbinden

Joanknecht Forensics & Recovery is verbonden aan de Dutch Turnaround Association en de Nederlandse vereniging voor herstructurering, netwerken voor professionals die allen vanuit hun eigen achtergrond betrokken zijn bij ondernemingen in zwaar weer.

 

Wij zijn verbonden aan Herstructurering & Recovery Online (HERO), een online uitgave die zich richt op juridische en bedrijfseconomische professionals en academici die te maken hebben met herstructurering, recovery, insolventie, waardering en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Uw hulp bij complexe
juridische materie

  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
    Telefoonnummer

    Delen van kennis