Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA), wat moet u weten?

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA), wat moet u weten?

28 juni 2022

Met ingang van 15 maart 2021 is het als ondernemer mogelijk om subsidie (SEBA) aan te vragen indien u een volledig emissieloze bedrijfsauto voor het vervoer van goederen koopt of financial leaset. Via dit bericht willen wij deze subsidieregeling nogmaals kort onder de aandacht brengen.

SEBA

De subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025 en geldt alleen voor nieuwe bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kg) die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen. Het budget van de regeling heeft elk jaar een maximum (2022 € 22 miljoen). Voor de actuele wekelijks bijgewerkte stand van het nog beschikbare budget kunt u kijken op www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba.

 

De hoogte van de subsidie bedraagt bij een voertuigcategorie N1 10% van de nettocatalogusprijs. Dat is de prijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken. Bij een voertuigcategorie N2 ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder btw. Als u kwalificeert als kleine onderneming of non-profitinstelling is dat 12%. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

 

Bedrijfsautolijst SEBA

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een bedrijfsautolijst voor de SEBA gepubliceerd waarin merken en modellen van volledig emissieloze bedrijfsauto’s staan. Deze lijst kunt u raadplegen op www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba/bedrijfsautolijst-seba.

 

Voorwaarden

Om toegang te krijgen tot de subsidie dient aan alle onderstaande voorwaarden te zijn voldaan:

  1. Op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Dit houdt in dat u op dat moment nog de mogelijkheid heeft om af te zien van uw koop, als u toch geen subsidie krijgt.
  2. De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan.
  3. De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met max tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst.
  4. De nettocatalogusprijs (bij voertuigcategorie N1) of de verkoopprijs zonder btw (bij een voertuigcategorie N2) bedraagt € 20.000 of meer.

 

Wanneer is sprake van een nieuwe bedrijfsauto?

Van een nieuwe bedrijfsauto is sprake, wanneer – volgens de vermelding in het kentekenregister RDW – de volgende data aan elkaar gelijk zijn:

  1. de datum eerste inschrijving in Nederland;
  2. de datum eerste toelating;
  3. de datum tenaamstelling op naam van de aanvrager van subsidie.

Het is mogelijk dat er een andere vorm van voorregistratie is geweest. De datum van tenaamstelling op uw naam wijkt dan af van de datum van eerste toelating en/of eerste inschrijving van de bedrijfsauto in het kentekenregister. De bedrijfsauto kwalificeert dan voor de SEBA-regeling niet als ‘nieuw’ maar als ‘gebruikt’. Het aanvragen van subsidie is dan niet mogelijk.

 

Verplichtingen na ontvangen subsidie

Na het toekennen van de subsidie dient de gekochte emissieloze bedrijfsauto minimaal drie jaar ononderbroken op uw naam te staan. Tevens dient u uw documenten, zoals uw koop- of financial leaseovereenkomst tot drie jaar na de datum van tenaamstelling van de emissieloze bedrijfsauto te bewaren. Deze gegevens kunnen mogelijk gedurende deze periode door het RVO worden opgevraagd.

 

Samenloop met Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Het is mogelijk om naast de SEBA in uw aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting Milieu-Investeringsaftrek (MIA) te claimen. Om hiervan gebruik te maken dient u binnen drie maanden na aanschaf van uw bedrijfsauto een melding voor de MIA te maken bij het RVO. In deze MIA-melding moet u de subsidie uit de SEBA opgeven. Dit subsidiebedrag gaat af van het aanschafbedrag dat u opgeeft in uw MIA-melding.

 

Aanvragen SEBA

Het aanvragen van de subsidie is mogelijk via de site van het RVO. Om in te kunnen loggen is eHerkenning 2+ of hoger nodig.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag of laat u deze aanvraag liever door ons verzorgen, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.