De investeringsaftrek (MIA, VAMIL en EIA)

De investeringsaftrek (MIA, VAMIL en EIA)

14 juli 2022

Indien u als ondernemer investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen doet, komt u mogelijk in aanmerking voor toepassing van de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Deze regelingen kunnen een interessant fiscaal voordeel opleveren. Wij zetten de belangrijkste voorwaarden op een rij.

MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende fiscale regelingen voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. De MIA biedt de mogelijkheid om maximaal 45% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de VAMIL kan maximaal 75% van de investering op een willekeurig moment worden afgeschreven. Door het sneller afschrijven wordt de fiscale winst van een bepaald jaar verlaagd en ontstaat een rente- en liquiditeitsvoordeel.

 

Voorwaarden MIA EN VAMIL

De MIA en de VAMIL staan open voor iedere ondernemer in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Om gebruik te kunnen maken van de MIA en VAMIL dient uw investering aan onder meer de volgende voorwaarden te voldoen:

 

 1. Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst;
 2. het bedrijfsmiddel is nog niet eerder gebruikt;
 3. de investering moet betrekking hebben op aanschaf- en/of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
 4. het bedrag van de investering moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.

 

Milieulijst 2022

De Milieulijst is te raadplegen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ieder jaar verschijnt er een nieuwe Milieulijst.
In de Milieulijst 2022 zijn diverse wijzigingen aangebracht. Een aantal opvallende aanpassingen zijn:

 

 1. MIA-aftrekpercentages: deze zijn verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%. De hogere aftrek moet duurzame investeringen een extra stimulans geven.
 2. Verhoogd plafond: voor bedrijfsmiddelen in hoofdstuk 1, 3, 4 en 5 gold het plafond dat een investering voor maximaal € 25 miljoen per belastingplichtige per jaar en/of bedrijfsmiddel in aanmerking komt. Dit plafond is verhoogd naar maximaal € 50 miljoen.
 3. Elektrische personenauto’s: in 2022 biedt de MIA/Vamil hier geen voordeel meer voor. Een elektrisch aangedreven personenauto met geïntegreerde zonnepanelen blijft wel in aanmerking komen. Andere elektrische voertuigen, zoals bestelauto’s, blijven ook op de Milieulijst. En deze stijgen waar mogelijk in fiscaal voordeel.
 4. Elektrische snor-, brom- en motorfietsen: ook deze komen niet meer in aanmerking voor de MIA/Vamil. Speed-pedelecs wel.

 

EIA

De EIA is een fiscale regeling voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. De EIA bedraagt 45,5% in 2022.

 

Voorwaarden EIA

De EIA staat open voor iedere ondernemer in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Om gebruik te kunnen maken van de EIA dient uw investering aan onder meer de volgende voorwaarden te voldoen:

 

 1. Het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst;
 2. het bedrijfsmiddel is nog niet eerder gebruikt;
 3. het bedrag van de investering moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn;
 4. het is niet mogelijk om voor hetzelfde bedrijfsmiddel zowel EIA als MIA te krijgen.

 

Energielijst 2022

De Energielijst is eveneens te raadplegen via de website van de RVO. Ieder jaar verschijnt er een nieuwe Energielijst.

 

In de Energielijst 2022 zijn diverse wijzigingen aangebracht. Een aantal opvallende aanpassingen zijn:

 

 1. LED-verlichting: deze moet voortaan voldoen aan het levensduurcriterium L90. En aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt. Door deze wijziging stimuleren we alleen nog verlichting die energiezuinig is en een lange levensduur heeft.
 2. Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie: deze is uitgebreid. Hierdoor komt een koudenet met NH3 als koudedrager voortaan ook in aanmerking.
 3. Verwarmen en koelen met een bron en warmtepomp: er is een omschrijving toegevoegd voor het collectief verwarmen en koelen van woningen en andere gebouwen met behulp van een bron en een warmtepomp. Deze omschrijving is met name gericht op het vervangen van gasgestookte verwarming in bestaande gebouwen.

 

Let op!

Om in aanmerking te komen voor MIA, VAMIL of EIA dient het bedrijfsmiddel  binnen drie maanden na investering (aangaan investeringsverplichting) te worden gemeld bij de RVO.

 

Aanvragen EIA en MIA/VAMIL

Het aanvragen van de EIA en MIA/VAMIL is mogelijk via de site van de RVO. Om in te kunnen loggen is eHerkenning 2+ of hoger nodig.

 

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag of laat u deze aanvraag liever door ons verzorgen, neem dan contact op met Ruben Hennissen via rhennissen@joanknecht.nl of per telefoon op +31 40 240 9474 of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.