De investeringsaftrek (MIA, VAMIL en EIA) in 2020

De investeringsaftrek (MIA, VAMIL en EIA) in 2020

29 januari 2020

Onlangs zijn de energielijst en de milieulijst 2020 gepubliceerd. Op deze lijsten staan de bedrijfsmiddelen die in 2020 in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Deze regelingen kunnen een interessant fiscaal voordeel opleveren. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende fiscale regelingen voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan. De MIA biedt de mogelijkheid om maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de VAMIL kan maximaal 75% van de investering op een willekeurig moment worden afgeschreven. Door het sneller afschrijven wordt de fiscale winst van een bepaald jaar verlaagd en ontstaat een rente- en liquiditeitsvoordeel.

 

Milieulijst 2020

In de milieulijst 2020 zijn diverse wijzigingen aangebracht. Een aantal opvallende aanpassingen zijn:

 

  1. Elektrische auto’s komen in 2020 voor slechts 13,5% (2019: 27%) MIA in aanmerking, tot ten hoogste een investeringsbedrag van € 40.000.
  2. Een oplaadpunt voor elektrische voertuigen komt niet langer in aanmerking voor de VAMIL. De MIA bedraagt 36% (2019: 36%), tot ten hoogste een investeringsbedrag van € 2.500 (2019: geen maximum). Het is mogelijk om een oplaadpunt gelijktijdig met een elektrisch voertuig te melden. Dit kan interessant zijn als het investeringsbedrag minder bedraagt dan € 2.500 .
  3. Hoewel de MIA voor elektrische auto’s is versoberd, zijn er in 2020 een aantal nieuwe type vervoersmiddelen opgenomen in de milieulijst. Denk aan elektrische of waterstof bestelauto’s of taxi’s, elektrische voertuigen met zonnepanelen of plug-in-hybride bestelauto’s, bakwagenchassis, trekkers of bussen.
  4. In 2020 zijn er verschillende nieuwe mogelijkheden opgenomen voor investeringen in circulair ondernemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan circulair produceren en hergebruik van materialen.
  5. Ook voor duurzame bouw zijn nieuwe investeringen opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn circulaire woningen, bio-asfalt en modulair herbruikbare wandsystemen.

 

 

EIA

De EIA is een fiscale regeling voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de energielijst staan. De EIA bedraagt 45% in 2020.

 

 Energielijst

Opvallend is dat naast energiebesparing de regeling in 2020 meer gericht is op CO2-reductie en energietransitie. Andere interessante wijzigingen zijn:

 

  1. Zonnepanelen komen in 2020 eerder in aanmerking voor EIA. Het minimale piekvermogen van installaties is namelijk verlaagd van 25 kWp naar 15 kWp.
  2. De eisen voor warmtepompen en warmtepompboilers zijn aangescherpt. Zo komen warmtepompen op aardgas niet meer in aanmerking voor EIA.
  3. Op de lijst van 2020 wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds LED-spots en LED-downlighters en anderzijds LED-armaturen. De vereiste lichtstroom is verhoogd naar respectievelijk 110 lm/W en 125 lm/W.
  4. Technische voorzieningen voor CO2-emissiereductie bij bestaande processen die zijn opgenomen in een emissiereductieplan komen vanaf 2020 ook in aanmerking voor EIA.

 

Let op!

Om in aanmerking te komen voor MIA, VAMIL of EIA dient het bedrijfsmiddel doorgaans binnen drie maanden na investering (aangaan betalingsverplichting) te worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast geldt een minimum investeringsbedrag van € 2.500 per bedrijfsmiddel.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de EIA, MIA en/of Vamil, of wilt u weten of een investering in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw adviseur bij Joanknecht of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.