Het is tijd voor een eHerkenningsmiddel!

Het is tijd voor een eHerkenningsmiddel!

24 februari 2021

Als ondernemer of organisatie moet u vaak zaken regelen met overheid, gemeente en bedrijven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning, subsidie of verzekering. Steeds vaker zien wij dat voor het online regelen van dit soort zaken een eHerkenningsmiddel nodig is. Een actueel voorbeeld hiervan is de coronategemoetkoming TVL (tegemoetkoming vaste lasten): deze kan alleen door middel van een eHerkenningsmiddel worden aangevraagd bij het UWV.

Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties. Met één inlogmiddel kunt u bij meerdere organisaties inloggen. Echter, het inlogmiddel is persoonsgebonden. Het is dus van belang om na te denken wie binnen uw organisatie over een eHerkenningsmiddel zou moeten beschikken.

 

Betrouwbaarheidsniveau

Er zijn diverse niveaus eHerkenning, afgestemd op het vereiste betrouwbaarheidsniveau van de online identiteit. Wij zien dat de tendens hierin is dat steeds meer organisaties om een eHerkenningsmiddel met een hoger niveau vragen. Vanuit informatiebeveiliging is dit in onze ogen een goede ontwikkeling. Via de website van eHerkenning is te zien welk niveau eHerkenning nodig is bij verschillende organisaties.

 

Ons advies

Ons advies voor dit moment is om in ieder geval een niveau drie eHerkenningsmiddel te gebruiken. Wij zijn van mening dat het beschikken over een eHerkenningsmiddel vandaag de dag hoort tot de basishygiëne van een organisatie. De kosten voor een eHerkenningsmiddel niveau drie liggen rond € 90 voor gebruik gedurende drie jaar. Een overzichtelijk bedrag om goed voorbereid te zijn op de zaken die geregeld moeten worden.

 

Meer informatie

Voor uitgebreidere informatie over eHerkenning kunt u de website van eHerkenning raadplegen. Via deze website kunt u ook een inlogmiddel aanvragen bij een van de zes erkende leveranciers.

 

Vanzelfsprekend kunt u ook bij een van onze business coaches, IT-experts of uw vaste contactpersoon terecht voor meer informatie.