De spelregels voor een geërfd ODV-uitkeringsrecht

De spelregels voor een geërfd ODV-uitkeringsrecht

16 december 2020

Indien een dga komt te overlijden en in de vennootschap een oudedagsverplichting (ODV) aanwezig is, kan deze niet zomaar door de erfgenamen worden aangewend of uitgekeerd. Graag lichten wij de voornaamste ‘spelregels’ kort toe.

Als gevolg van het afschaffen van het pensioen in eigen beheer moest enige tijd geleden een belangrijke keuze worden gemaakt: afkopen, bevriezen of omzetten in een ODV? Indien is gekozen voor deze laatste optie, geldt dat de ODV vanaf het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gedurende twintig jaren in gelijke termijnen wordt uitgekeerd.  Graag lichten wij kort de gevolgen toe bij overlijden.

 

Overlijden vóór ingangsdatum ODV

Als de ODV-gerechtigde overlijdt voordat de ODV-termijnen zijn ingegaan, gaat het recht op de ODV-termijnen over op de erfgenamen van de ODV-gerechtigde. De uitkeringen van de ODV-termijnen moeten in dat geval binnen twaalf maanden na het overlijden ingaan. Daarbij geldt een uitkeringsduur van twintig jaren.

 

Overlijden na ingangsdatum ODV

Als de ODV-gerechtigde overlijdt terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, gaat het recht op de resterende ODV-termijnen over op de erfgenamen van de ODV-gerechtigde.

 

ODV omzetten in een lijfrente

Indien de erfgenamen de bv wensen op te heffen, kan ervoor worden gekozen om de ODV over te dragen aan een verzekeraar of bank. Daarbij doet zich de vraag voor welke lijfrentevorm mag worden bedongen, een tijdelijke of een levenslange oudedagslijfrente.

 

Een tijdelijkse oudedagslijfrente mag niet eerder ingaan dan het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Daarbij geldt een minimale uitkeringsduur van vijf jaren en mag de uitkering op jaarbasis niet meer dan € 22.089 bruto bedragen.  De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat de erfgenamen de ODV niet mogen aanwenden voor een tijdelijke oudedagslijfrente. Een nabestaandenlijfrente gaat immers in na het overlijden van degene die de lijfrente heeft afgesloten. Aangezien dit de erfgenamen zelf zijn, wordt niet meer voldaan aan de wettelijke vereisten.

 

Wel is het mogelijk om de geërfde ODV af te storten in een levenslang lijfrenteproduct. Een andere mogelijkheid is het afstorten in een bancaire lijfrente, waarvoor een termijn van twintig jaren geldt. Een kortere uitkeringsduur kan dus niet worden bereikt door het afstorten van de ODV in een lijfrenteproduct.

 

Tot slot

De hoogte van de ODV heeft ook invloed op de hoogte van uw nalatenschap. Benieuwd naar de gevolgen van een overlijden voor uw ODV? Neem gerust contact op met onze estate plannerGavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.