Einde van de levensloopregeling

Einde van de levensloopregeling

21 oktober 2020

De levensloopregeling eindigt in 2021. Om uitvoeringstechnische redenen heeft het kabinet besloten de einddatum met twee maanden te vervroegen, naar 1 november 2021. Per voornoemde datum wordt een eventueel levenslooptegoed belast.

De levensloopregeling is in het verleden ingevoerd om werknemers de mogelijkheid te bieden te sparen voor onbetaald verlof. Vanaf het jaar 2012 is deze regeling afgeschaft. Voor deelnemers aan de regeling die op 31 december 2011 een saldo van ten minste € 3.000 hadden gespaard, werd overgangsrecht ingevoerd inhoudende dat nog tien jaar mocht worden doorgespaard. Met het gespaarde saldo kon vervolgens een aantal dingen worden gedaan.

 

 

Voor het einde van de uitloopperiode van tien jaar kan de deelnemer twee dingen met het saldo doen. Als eerste kan hij het saldo opnemen tot uiterlijk de AOW-leeftijd of de pensioeningangsdatum (welke het eerste komt). Als tweede kan het saldo aan het pensioen worden toegevoegd, mits het pensioen binnen de fiscale maxima blijft. Wordt niet van deze twee opties gebruikgemaakt, dan wordt het resterende saldo na de tien jaar in één keer verloond.

 

 

Aanpassing in het Belastingplan 2021

In het Belastingplan 2021 is de einddatum om uitvoeringstechnische redenen met twee maanden vervroegd, dus naar 1 november 2021. Als er op deze datum nog geld op de levenslooprekening staat, zal de bank dit saldo op de einddatum in één keer verlonen en over de uitkering belasting inhouden.

 

 

Verder heeft het vrijvallen van het levensloopsaldo mogelijk gevolgen voor de belastingheffing in box 3. Het saldo op een levenslooprekening was namelijk voorheen in box 3 vrijgesteld. Na afwikkeling van de levensloopregeling behoort het geld dat de deelnemer hieruit ontvangt, tot de grondslag van zijn box 3-vermogen op 1 januari 2022 (ervan uitgaande dat hij dit geld op bijvoorbeeld een spaarrekening zet). Dit leidt tot belastingheffing in box 3. De uitkering heeft verder mogelijk ook gevolgen voor heffingskortingen, recht op toeslagen etc.

 

 

Wat nu te doen?

De nadelen van het in één keer moeten opnemen van het saldo op de einddatum kunnen gespreid worden door reeds dit jaar van het levensloopsaldo gebruik te maken. Mogelijk zijn inkomsten door de huidige coronacrisis teruggevallen en is het een optie om salaris tijdelijk in te ruilen voor tegoed uit de levensloopregeling. Een andere optie die wellicht fiscaal interessant is, is om het saldo toe te voegen aan de pensioenregeling. Dat kan overigens alleen plaatsvinden wanneer de deelnemer over een pensioenregeling bij een verzekeraar of pensioenfonds beschikt. Het saldo kan niet naar een eigen vennootschap worden overgeboekt.

 

Meer informatie

Lees ons nadere nieuwsbericht voor meer informatie of neem contact op met Maarten Foppen per e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9411 of uw adviseur bij Joanknecht.