anbi's

Mogelijk strenger toezicht op algemeen nut beogende instellingen (anbi’s)

Mogelijk strenger toezicht op algemeen nut beogende instellingen (anbi’s)

25 juli 2022

anbi's

Staatssecretaris Van Rij heeft recent een onderzoeksrapport over het toezicht op anbi’s naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit rapport is door een commissie onderzoek gedaan naar welke veranderingen in de regels voor anbi’s en het toezicht hierop eraan kunnen bijdragen dat deze instellingen gedrag laten zien dat past bij algemeen gangbare waarden en normen. Rode draad uit het rapport is dat toezicht op anbi’s geïntensiveerd moet worden. Hierna zullen wij kort ingaan op de uitkomsten van het rapport.

Grondrechten

Het normeren van het gedrag van anbi’s kan volgens de commissie niet bereikt worden door het stellen van aparte eisen op basis van grondrechten. Voor een grondrechtentoets is doorgaans namelijk een ingewikkelde afweging van alle relevante omstandigheden nodig. Het uitvoeren van een dergelijke toets past volgens de commissie niet bij de Belastingdienst en ook niet binnen het systeem van toekenning en controle op de anbi-status. Om onwenselijk gedrag te bestrijden adviseert de commissie daarom andere straf- en civielrechtelijke middelen dan wel maatregelen, welke gericht tegen één organisatie of bepaalde gedraging kunnen worden ingezet.

 

Geen goed administratief systeem voor anbi’s

Daarnaast constateert de commissie dat de Belastingdienst geen goed administratief systeem heeft om alle gegevens van anbi’s juist te kunnen verwerken. Ook wordt volgens de commissie onvoldoende capaciteit ingezet voor toezicht. In haar rapport heeft de commissie de volgende zeven aanbevelingen opgenomen om het toezicht te verbeteren:

  • Digitaliseer de registratie van anbi’s, het verzamelen van gegevens over anbi’s en de communicatie met anbi’s door het anbi-team van de Belastingdienst.
  • Versterk de capaciteit van het anbi-team.
  • Verhoog de intensiteit van toezicht door de informatieplicht en publicatieplicht af te dwingen.
  • Scherp het algemeen-nut-vereiste aan met een bestedingscriterium. Zo kunnen instellingen die geen activiteiten verrichten geen anbi zijn.
  • Neem geen toets op grondrechten op in de voorwaarden voor de anbi-status.
  • Verhoog de dekkingsgraad van zelfregulering.
  • Centrale publicatie van gegevens over anbi’s.

 

Hoe ziet de toekomst van anbi’s uit?

Op dit moment is nog onzeker hoe het toezicht op anbi’s er in de toekomst uit gaat zien. Ook  is onzeker of de aanbevelingen overgenomen gaan worden. Het kabinet gaat de conclusies en aanbevelingen nader bestuderen. De staatssecretaris komt in het najaar van 2022 met een inhoudelijke reactie op het rapport. Het kabinet zal hierbij overigens ook relevante stakeholders, waaronder de sectororganisaties en onafhankelijke toezichthouders, betrekken.

 

Doe de anbi-scan!

Om de fiscaal gunstige anbi-status te behouden moet doorlopend aan de wettelijke eisen voldaan worden. Joanknecht heeft een anbi-scan ontwikkeld waarmee vastgesteld kan worden waar eventuele risico’s liggen voor de bestaande anbi. Ook geeft Joanknecht advies over de wijze waarop die risico’s weggenomen kunnen worden. Vooruitlopend op de mogelijke aanscherping van het toezicht op anbi’s is het extra  belangrijk de zaken blijvend op orde te houden.

 

Heeft u vragen met betrekking tot de regelgeving rondom anbi of over onze anbi-scan? Neem dan gerust contact op met onze estate-planning specialist Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.