wijziging belastingplan

Nota’s van wijziging Belastingplan 2023 Prinsjesdag

Nota’s van wijziging Belastingplan 2023 Prinsjesdag

20 oktober 2022

wijziging belastingplan

Al in het Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag (20 september 2022) werd gepresenteerd, werden door de staatssecretaris van Financiën aanvullende maatregelen aangekondigd die door middel van een nota van wijziging aan de Prinsjesdagstukken zouden worden toegevoegd. Inmiddels zijn verschillende nota’s van wijziging op het Belastingplan 2023 ingediend die deze maatregelen bekendmaken. Wij informeren je hier graag over.

Eerste nota van wijziging

Op 4 oktober heeft de staatssecretaris van Financiën de eerste nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn verschillende maatregelen opgenomen waarvan u hierna de belangrijkste aantreft:

 

  • de aftrek van periodieke giften wordt per 1 januari 2023 beperkt tot € 250.000. Daarbij geldt een uitzondering voor op 4 oktober 2022, 16.00 uur reeds aangegane verplichtingen tot het doen van periodieke giften. Deze uitzondering is van toepassing tot en met 31 december 2026;
  • de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling wordt afgeschaft. Voor belastingplichtigen die een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst hebben gesloten waarin is afgesproken dat het in aanmerking te nemen loon 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedraagt, geldt dat deze van kracht blijft. De vaststellingsovereenkomst dient wel een looptijd tot na 1 januari 2023 te hebben en de belastingplichtige moet bij uitvoering van de vaststellingsovereenkomst uitgaan van een in aanmerking te nemen loon dat 100% (in plaats van 75%) bedraagt van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • de werkkostenregeling wordt verruimd door de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van (kort gezegd) de fiscale loonsom te verhogen van 1,7% naar 1,92%.

 

Tweede en derde nota van wijziging

Vervolgens is op 7 oktober 2022 de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze tweede nota van wijziging betreft enkel wijzigingen van technische aard, zodat deze tweede nota geen inhoudelijke wijzigingen tot gevolg heeft. Tot slot werd op 12 oktober 2022 nog een derde nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze derde nota van wijziging worden de maatregelen in de energiebelasting aangepast in verband met de introductie van een prijsplafond. Dit komt in de plaats van de maatregelen in de energiebelasting die erop waren gericht de kostenstijging van energie te dempen. Daarnaast worden met deze nota van wijziging enkele omissies hersteld en een redactionele aanpassing voorgesteld.

 

Nota naar aanleiding van het nader verslag

Staatssecretaris Van Rij heeft inmiddels een nota naar aanleiding van het nader verslag ingediend bij het Belastingplan 2023. Via een nota van wijziging zal worden voorgesteld de vrije ruimte in de werkkostenregeling tijdelijk verder te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het voornoemde percentage van 1,92%.

 

Meer weten?

Neem gerust contact op met jouw adviseur bij Joanknecht of met een van onze belastingadviseurs die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.

 

Lees ook onze eerdere artikelen in het kader van Prinsjesdag 2022.