Ruimer uitstelbeleid bij terugbetaling coronasteun

Ruimer uitstelbeleid bij terugbetaling coronasteun

20 oktober 2022

Eerder berichtten wij je over de versoepelingen in de betalingsregeling voor de belastingschuld die ondernemers hebben opgebouwd omdat ze gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling door de coronacrisis. 1 oktober jl. is de betalingsregeling gestart waarmee deze belastingschulden in vijf jaar moeten worden terugbetaald. Inmiddels is een aantal aanvullende versoepelingen met betrekking tot de betalingsregeling aangekondigd om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. Wij informeren je graag hierover.

Tijdelijke versoepelingen worden definitief

Er was reeds aangekondigd dat het uitstelbeleid ook zou gaan gelden voor de betaling van motorrijtuigenbelasting. Daarnaast zou de betalingsregeling starten op de datum van de uitstelbeschikking. Beide versoepelingen zijn thans definitief geworden.

 

Aanvullende versoepelingen

Daarnaast worden ook de volgende versoepelingen opgenomen:

  • De Belastingdienst kan per 1 oktober 2022 afzien van de 100%-zekerheidseis voor ondernemers. Op basis van deze zekerheidseis zijn ondernemers verplicht om voor het krijgen van een betalingsregeling zekerheid te geven aan de Belastingdienst, bijvoorbeeld met een bankgarantie of een hypotheekrecht. Met de mogelijkheid af te zien van de 100%-zekerheidseis worden vooral kleine ondernemingen geholpen die niet altijd in staat zijn om zekerheid te bieden, maar wel in tijdelijke financiële problemen verkeren.
  • Indien de Belastingdienst eerder kort uitstel heeft verleend voor een belastingschuld, was het niet mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2022 is dit gewijzigd en wel mogelijk geworden.
  • De drempel wordt voor ondernemers verlaagd om uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden aan te vragen. Dit wordt gedaan door de verplichte verklaring van een externe deskundige bij een belastingschuld onder de € 20.000 te laten vervallen. Van bijzondere omstandigheden is sprake indien de ondernemer (hoofdzakelijk) door een oorzaak die buiten zijn invloed ligt in tijdelijke liquiditeitsproblemen is gekomen. De ondernemer kan in zo’n geval langer uitstel krijgen dan 12 maanden als dat door de liquiditeitsproblemen nodig is.

 

Problemen met aflossen

Als een ondernemer moeite heeft met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling, dan kan de Belastingdienst worden gevraagd de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Onder voorwaarden kan worden verzocht:

  • om betaling per kwartaal in plaats van per maand;
  • om een eenmalige betaalpauze van maximaal zes maanden of twee aaneengesloten kwartaaltermijnen;
  • om de betalingstermijn te verlengen van vijf jaar (60 maanden) naar zeven jaar (84 maanden)

 

Let op, aan iedere mogelijkheid zijn verschillende voorwaarden verbonden. Bovendien zijn er gevolgen voor de invorderingsrente die in rekening wordt gebracht.

 

Vragen?

Heb je vragen over jouw specifieke situatie? Neem contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail op kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met uw contactpersoon bij Joanknecht.