Versoepeling betalingsregeling van belastingschulden opgebouwd in verband met corona

Versoepeling betalingsregeling van belastingschulden opgebouwd in verband met corona

28 juli 2022

De laatste coronamaatregelen en bijbehorende generieke steunpakketten zijn inmiddels verleden tijd. Dat betekent ook dat de openstaande belastingschulden opgebouwd in coronatijd vanaf 1 oktober 2022 in vijf jaar moeten worden afbetaald . Om ‘in de kern gezonde bedrijven’ die moeite ondervinden met het aflossen van hun belastingschuld tegemoet te komen, kondigt het kabinet een verdere coulance in de betalingsregeling aan. Hierna informeren wij u verder over deze versoepeling.

Veel ondernemers hebben de afgelopen twee jaar omzetverlies geleden als gevolg van de coronamaatregelen. Om de pijn te verzachten was er tijdelijk de optie om voor bepaalde belastingen en onder voorwaarden bijzonder uitstel van betaling te krijgen. Zoals wij in een eerder nieuwsbericht hebben gedeeld, is de regeling voor het bijzonder uitstel van betaling met ingang van april 2022 reeds afgelopen. De belastingschulden opgebouwd als gevolg van dit bijzonder uitstel dienen vanaf 1 oktober 2022 in vijf jaar, bestaande uit 60 gelijke maandelijkse termijnen te worden terugbetaald. Om aanspraak te maken op deze generieke betalingsregeling is van belang dat aan alle nieuwe opkomende verplichtingen wordt voldaan.

 

Toch kan het zijn dat “in de kern gezonde” bedrijven moeite gaan ondervinden om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen. Daarom heeft het kabinet verdere coulance in de regeling afgekondigd. Hieronder treft u de regeling en bijbehorende voorwaarden aan.

 

Coulancemaatregelen

  1. Aflossing van de belastingschuld per kwartaal in plaats van aflossing per maand. Bedrijven met een wisselende omzet per periode, bijvoorbeeld door seizoensinvloeden, zijn hiermee geholpen.
  2. De mogelijkheid tot het inroepen van een incidentele betalingspauze. Hierdoor hebben bedrijven met liquiditeitsproblemen even adempauze.

 

Voorwaarden voor coulance

Het is belangrijk om te melden dat voor een beroep op de bovenstaande regeling een schriftelijk verzoek ingediend moet worden. Uit dit verzoek moet blijken dat er problemen met de aflossing zijn en dat de betalingsregeling in de toekomst wel voldaan kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat niet-levensvatbare bedrijven kunstmatig op de been gehouden worden. Daarnaast blijft uiteraard als algemene voorwaarde gelden dat nieuwe opkomende verplichtingen tijdig moeten worden nagekomen.

 

Verder versoepeling betalingsregeling?

Recent heeft de Tweede Kamer verzocht  ondernemers waarvoor de aflossingsperiode van vijf jaar te kort is, onder voorwaarden extra uitstel van zeven jaar te geven om hun belastingschulden terug te kunnen betalen. Op 7 juli 2022 is hiertoe een motie aangenomen. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit extra uitstel er zal komen en zo ja, welke voorwaarden hiervoor zullen gelden.

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail op kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met uw contactpersoon bij Joanknecht.