Bijzonder uitstel van betaling in verband met corona toch weer mogelijk

Bijzonder uitstel van betaling in verband met corona toch weer mogelijk

10 december 2021

Als gevolg van het oplopende aantal coronabesmettingen heeft het kabinet wederom aanvullende beperkende maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ondernemers zullen hierdoor mogelijk (opnieuw) te maken krijgen met liquiditeitsproblemen. Om deze ondernemers tegemoet te komen heeft het kabinet besloten de regeling voor het bijzonder uitstel van betaling opnieuw te verlengen. Hierna informeren wij u verder over deze verlenging.

In principe werd de regeling voor het aanvragen van (verlenging van) bijzonder uitstel van betaling in verband met corona per 1 oktober jl. beëindigd. Slechts onder voorwaarden gold per die datum nog een tijdelijke versoepeling van het reguliere uitstelbeleid tot en met 31 januari 2022. Wij informeerden u hier al over. Inmiddels heeft het kabinet besloten de regeling toch weer open te stellen.

 

Verlenging regeling bijzonder uitstel van betaling

Om de liquiditeitsproblemen van ondernemers als gevolg van de aanvullende beperkende maatregelen te verlichten, heeft het kabinet besloten de regeling voor het bijzonder uitstel van betaling opnieuw te verlengen. Voor ondernemers met nog openstaande belastingschulden onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, zal het uitstel van betaling automatisch worden verlengd tot eind 2021. Voor ondernemers die nog nooit bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hebben aangevraagd of de inmiddels uitgestelde belastingschuld volledig hebben voldaan, staat onder voorwaarden de mogelijkheid weer open uitstel van betaling aan te vragen. Het bijzonder uitstel van betaling geldt voor belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum uiterlijk voor 1 februari 2022 verstrijkt.

 

Het bijzonder uitstel van betaling geldt alleen voor belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Het uitstel van betaling is namelijk bedoeld om nieuwe betalingsproblemen het hoofd te bieden die kunnen ontstaan vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen.

 

Generieke betalingsregeling

De nieuwe opgebouwde belastingschulden die zijn ontstaan als gevolg van het verlengde bijzonder uitstel van betaling zullen tevens worden meegenomen in de generieke betalingsregeling van 60 maanden die ingaat op 1 oktober 2022.

 

Invorderingsrente

Om de rentelasten over de openstaande belastingschuld voor ondernemers te beperken, heeft het kabinet ook besloten de invorderingsrente (de rente die moet worden betaald omdat de aanslag niet op tijd is betaald) per 1 januari 2022 nog niet te verhogen naar 1%. Tot 1 juli 2022 zal de invorderingsrente 0,01% blijven. Vanaf 1 juli 2022 zal de invorderingsrente 1% bedragen en vervolgens per halfjaar stapsgewijs terug naar het oude niveau worden gebracht, waardoor deze vanaf 1 januari 2024 weer 4% zal bedragen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail op kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met uw contactpersoon bij Joanknecht.