Bijzonder uitstel van betaling in verband met corona opnieuw verlengd

Bijzonder uitstel van betaling in verband met corona opnieuw verlengd

9 februari 2022

Een deel van de ondernemers heeft de afgelopen periode aanhoudend last gehad van de situatie rondom het coronavirus en de beperkende maatregelen in dit kader. Om deze ondernemers tegemoet te komen, heeft de staatssecretaris in een recente kamerbrief besloten de regeling voor het bijzonder uitstel van betaling te verlengen. Hierna informeren wij u verder over deze verlenging.

Eerder heeft het kabinet de regeling voor het bijzonder uitstel van betaling al verlengd tot en met 31 januari 2022. Inmiddels heeft de staatssecretaris besloten de regeling opnieuw te verlengen.

 

Verlenging regeling bijzonder uitstel van betaling

Om de liquiditeitsproblemen van ondernemers als gevolg van de situatie rondom het coronavirus van de afgelopen periode en de beperkende maatregelen te verlichten, heeft de staatssecretaris besloten de regeling voor het bijzonder uitstel van betaling opnieuw te verlengen. De regeling zal worden verlengd voor belastingen die uiterlijk 31 maart 2022 betaald moeten zijn. Gelet op deze uiterste betaaldatum zal de verlenging vooralsnog dus niet gelden voor omzetbelastingschulden over het eerste kwartaal van 2022.

 

Voor de verschillende groepen ondernemers houden de verlengingen het volgende in:

  1. Voor ondernemers die reeds bijzonder uitstel van betaling genieten, geldt de verlenging van het bijzonder uitstel automatisch. Zij hoeven hiervoor geen nadere actie te ondernemen.
  2. Ondernemers die nog niet eerder bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hebben gehad of de uitgestelde belastingschuld inmiddels volledig hebben voldaan, kunnen tot en met 31 maart 2022 alsnog bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

 

Generieke betalingsregeling

De nieuw opgebouwde belastingschulden die zijn ontstaan als gevolg van het verlengde bijzonder uitstel van betaling, zullen tevens worden meegenomen in de generieke betalingsregeling van 60 maanden die ingaat op 1 oktober 2022.

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail op kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met uw contactpersoon bij Joanknecht.