Hoe krijgt u toegang tot digitale accounts van een overledene?

Hoe krijgt u toegang tot digitale accounts van een overledene?

4 februari 2022

Wanneer een naaste overlijdt, kan het een uitdaging zijn om toegang te krijgen tot zijn/haar digitale accounts. Het komt regelmatig voor dat nabestaanden niet op de hoogte zijn van digitale accounts met bijbehorende  wachtwoorden. Onlangs heeft rechtbank Amsterdam de volgende uitspraak gedaan. Microsoft is veroordeeld tot het verlenen van toegang van aan overledene toebehorende data aan de nabestaanden.

In voornoemde uitspraak ging het om een overleden man. Zijn ouders en twee zussen waren zijn erfgenamen. Zij eisten van Microsoft toegang tot het Hotmail- en OneDrive-account om zijn nalatenschap te kunnen afwikkelen. Zij beschikten niet over zijn wachtwoorden. Hiertoe hebben de erfgenamen een overlijdensakte van de overledene, een kopie van zijn paspoort en een verklaring van erfrecht naar Microsoft gestuurd. Microsoft weigerde echter toegang te verschaffen omwille van ‘privacy en andere wettelijke redenen’. Daarop startten de erfgenamen  een kort geding tegen Microsoft. Met de uitspraak van rechtbank Amsterdam hebben zij de data van hun overleden gezinslid boven water kunnen krijgen.

 

Bovenstaande casus laat zien dat het vinden van de balans tussen enerzijds gegevensbescherming en anderzijds de belangen van de nabestaanden om de nalatenschap goed af te kunnen wikkelen, complex is. Hieronder ziet u een aantal mogelijkheden om wachtwoorden aan uw nabestaanden door te geven. Dit is van belang om procedures zoals hierboven omschreven te voorkomen.

 

Mogelijkheden voor het doorgeven van uw wachtwoorden aan uw nabestaanden

Uw digitale sleutels kunt u op verschillende manieren bewaren. De eerste optie is dat u uw wachtwoorden opschrijft en bewaart op een veilige plek. U kunt uw erfgenamen hierover informeren via uw testament. Uiteraard is het belangrijk dat uw testament actueel blijft.

 

De tweede optie is het vastleggen van uw wachtwoorden in een codicil. Een codicil is een door uzelf geschreven verklaring voorzien van datum en uw handtekening. Hierin kunt u uw wensen ten aanzien van uw digitale accounts vastleggen, zonder tussenkomst van een  notaris.  Nadeel van deze optie is dat het bij overlijden de vraag is of dit codicil gevonden wordt.

 

De derde optie is om deze wachtwoorden op te slaan in een online document. Zodat u vervolgens met ieder apparaat (zoals uw smartphone en laptop) toegang hebt tot uw gegevens. In dit geval  kunt u uw wachtwoorden en aanpassingen daarvan eenvoudig up-to-date houden.

 

Een vierde mogelijkheid: digitale kluis

Voornoemde opties zijn helaas niet de meest veilige.

Het is relatief eenvoudig om wachtwoorden te achterhalen  wanneer deze op een fysieke plek bewaard worden. Bovendien heeft het digitaal opslaan als nadeel dat online hackers zich toegang weten te verlenen tot de inhoud van het document.

 

Een andere oplossing voor dit probleem is het inschakelen van commerciële partijen die een zogeheten digitale kluis aanbieden. In deze digitale kluis kunt u uw wachtwoorden en inlogcodes beveiligd opslaan. Vervolgens kunt u een nabestaande aanwijzen die na uw overlijden toegang krijgt tot de sleutel van uw digitale kluis.

 

Helaas zijn ook aan het gebruik van een digitale kluis  risico’s verbonden nu deze gegevens online opgeslagen worden en daarmee kwetsbaar blijven voor misbruik.

 

Tot slot

De digitale wereld wordt steeds belangrijker en daarmee neemt ook het belang toe om goed na te denken over de digitale nalatenschap. Eenvoudige oplossingen bestaan nog niet en aan de in dit nieuwsbericht beschreven mogelijkheden kleven ook specifieke nadelen. Wilt u nader over uw digitale nalatenschap spreken, neem dan contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.