Let op: nieuwe salarisnormen in 2022 voor de 30%-regeling en (kennis)migranten

Let op: nieuwe salarisnormen in 2022 voor de 30%-regeling en (kennis)migranten

26 januari 2022

Heeft uw bedrijf werknemers in dienst uit het buitenland die in Nederland gebruikmaken van de 30%-regeling of werken met een verblijfsvergunning als kennismigrant of met een Europese blauwe kaart? Dan moeten zij samen met u voldoen aan de daarvoor geldende salarisnormen. Deze salarisnormen zijn in 2022 verhoogd.

30%-regeling

Om de 30%-regeling te kunnen toepassen op werknemers die u uit het buitenland heeft aangeworven, moeten zij samen met u aan diverse voorwaarden voldoen. De salarisnorm is een belangrijke voorwaarde. Het fiscale (belastbare) loon van de werknemers (niet het brutoloon) zal aan deze salarisnorm moeten voldoen. De salarisnorm is per 1 januari 2022 verhoogd van € 38.916 naar
€ 39.467 loon per jaar.

 

Voor werknemers die jonger zijn dan 30 jaar en een Nederlandse mastertitel of daarmee vergelijkbare buitenlandse titel hebben behaald, geldt een lagere salarisnorm. De lagere salarisnorm bedraagt in 2022 € 30.001 per jaar.

 

Het is belangrijk dat uw werknemers op elk willekeurig moment gedurende het kalenderjaar aan de salarisnorm voldoen. Wij raden u aan maandelijks aan de salarisnorm van de 30%-regeling te voldoen en de 30%-vergoeding in mei (bij de uitbetaling van het vakantiegeld) en december (einde jaar) te optimaliseren. Voldoet uw werknemer niet het gehele jaar aan de salarisnorm, dan loopt u het risico dat de 30%-beschikking van de werknemer wordt ingetrokken (al dan niet met terugwerkende kracht) en u extra loonbelasting en premies voor de werknemer moet afdragen.

 

Kennismigrant

Kennis- en arbeidsmigranten dienen te voldoen aan diverse voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Ook hier maakt de salarisnorm onderdeel uit van de voorwaarden. Deze salarisnorm is een minimum brutolooncriterium per maand exclusief 8% vakantiegeld.

 

Bij kennismigranten wordt onderscheid gemaakt tussen kennismigranten ouder of jonger dan 30 jaar en recent in Nederland afgestudeerde studenten. Voor elk van deze groepen geldt een andere salarisnorm.

 

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.549 bruto per maand
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder € 4.840 bruto per maand
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten € 2.543 bruto per maand

 

Europese blauwe kaart

De salarisnorm voor hoogopgeleide arbeidsmigranten die in Nederland (komen) werken met een Europese blauwe kaart, dient minimaal € 5.670 bruto per maand te bedragen (exclusief 8% vakantiegeld).

 

Contact

Voor vragen over het aanvragen of toepassen van de 30%-regeling, een verblijfsvergunning voor kennismigranten of een Europese blauwe kaart kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Zij staan u graag bij.