Werknemers die over de grens werken: sociale zekerheid en de coronamaatregelen

Werknemers die over de grens werken: sociale zekerheid en de coronamaatregelen

26 januari 2022

Door de COVID-19-pandemie werden grenzen gesloten en werknemers verzocht thuis te werken. Het werkpatroon van werknemers die over de grens werken, veranderde hierdoor. Werknemers vallen in beginsel onder het socialezekerheidsstelsel van het land waar zij hun werkzaamheden verrichten. De verandering van het werkpatroon kan van invloed zijn op de socialezekerheidspositie van de werknemer.

Alle EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de verlenging van het “COVID-19 no impact”-beleid. Dit beleid houdt in dat tot en met 30 juni 2022 het aangepaste reispatroon als gevolg van COVID-19 geen invloed heeft op de socialezekerheidspositie van de werknemer. Werknemers blijven door het beleid sociaal verzekerd in het land waar zij zonder de COVID-19-restricties de werkzaamheden zouden verrichten.

 

A1-verklaring

Werknemers zijn niet altijd sociaal verzekerd in het werkland. Voor werknemers die in meer dan twee landen werken of tijdelijk worden uitgezonden binnen Europa, kan een A1-verklaring aangevraagd worden. Hiermee kan de werknemer aantonen dat hij/zij sociaal verzekerd is in het land van herkomst voor de periode in de A1-verklaring, mits de persoonlijke situatie van de werknemer niet verandert. Door COVID-19 kan de persoonlijke situatie van de werknemer wel gewijzigd zijn waardoor de A1-verklaring in beginsel niet meer geldig is. Echter, door het “COVID-19 no impact”-beleid, blijft ook de A1-verklaring van toepassing.

 

Meer informatie

Voor vragen over de socialezekerheidspositie van werknemers die over de grens werken, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Zij staan u graag bij.