Bedrijfsleider in België? In 2022 controleacties op het inkomen

Bedrijfsleider in België? In 2022 controleacties op het inkomen

24 februari 2022

Nederlanders die een bedrijf leiden in België zullen Belgische loonbelasting (bedrijfsvoorheffing) betalen. De betaalde loonbelasting blijkt niet altijd voldoende te zijn. De Belgische FOD Financiën heeft daarom aangekondigd in 2022 controleacties op het inkomen van bedrijfsleiders in België in te zetten.

De door het FOD Financiën aangekondigde controleacties richten zich op de Belgische loonbelasting (bedrijfsvoorheffing) van bedrijfsleiders. De bezoldiging van de bedrijfsleider bevat naast een vast bedrag per maand vaak ook andere voordelen zoals een auto van de zaak of door de vennootschap betaalde sociale premies. Bij het afdragen van de loonbelasting worden deze voordelen echter vaak vergeten. Hierdoor wordt te weinig belasting ingehouden op het loon van de bedrijfsleider.

 

Sancties voor het bedrijf en de bedrijfsleider in België

Indien bij een controle blijk dat de overige voordelen die de bedrijfsleider in België heeft ontvangen niet zijn meegenomen in de berekening van de loonbelasting, staan daar voor zowel het bedrijf als voor de bedrijfsleider sancties op.

 

De onderneming zal het niet-ingehouden deel van de loonbelasting alsnog moeten inhouden en afdragen en een nalatigheidsinterest van 4% moeten betalen. Daarnaast kan er een administratieve sanctie van 10% van het niet-betaalde bedrag worden opgelegd met een maximum van € 1.250,-.

 

De bedrijfsleider zal de inkomsten waarover geen loonbelasting is ingehouden alsnog moeten aangeven samen met de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing.

 

Ons advies voor de bedrijfsleider in België

Wij raden u aan na te gaan of alle inkomensbestanddelen in de heffing zijn betrokken om bovengenoemde sancties te voorkomen en waar nodig de Belgische salarisadministratie aan te passen. Wij kunnen u uiteraard bijstaan bij deze controle.

 

Meer informatie

Meer weten over de belasting op inkomen van de bedrijfsleider in België? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.