Update nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

Update nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

12 april 2022

De staatssecretaris heeft op 15 september 2020 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin op hoofdlijnen een voorstel (schets) voor een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting. In 2019 heeft hierover reeds een internetconsultatie plaatsgevonden. Aanleiding hiervoor was de uitspraak van het Europese Hof van Justitie die de Wet spoedreparatie fiscale eenheid tot gevolg had. Gestreefd wordt naar een robuuste en toekomstbestendige fiscale regeling ter opvolging van het huidige fiscale-eenheidsregime.

In een eerder nieuwsbericht hebben wij aandacht besteed aan de verschillende alternatieven die in de internetconsultatie van 2019 over de nieuwe fiscale groepsregeling zijn genoemd. Voor achtergrondinformatie hierover verwijzen wij naar ons eerdere nieuwsbericht.

 

Oplossingsrichtingen

In het consultatiedocument van 2019 zijn de volgende vier oplossingsrichtingen beschreven:

  1. Het continueren van het huidige fiscale-eenheidsregime met bestaande spoedmaatregelen en indien nodig het uitbreiden van de reparatiemaatregelen.
  2. Het volledig afschaffen van het fiscale-eenheidsregime zonder dat hiervoor een nieuwe groepsregeling in de plaats komt.
  3. Het vervangen van het huidige fiscale-eenheidsregime door een nieuwe regeling van verlies- of winstoverdracht.
  4. Het invoeren van een grensoverschrijdende groepsregeling met objectvrijstelling.

 

Uit de brief van de staatssecretaris volgt dat in totaal elf reacties zijn ontvangen op de internetconsultatie. De oplossingsrichtingen 1. en 3. hebben hierbij het meeste draagvlak gekregen.

 

Vervolgtraject

Op korte termijn zullen de Kamerbrief en het verdere vervolgtraject nader worden besproken in de Tweede Kamer. Daarnaast zal de komende periode worden gebruikt om met diverse organisaties uit het bedrijfsleven, de belangenorganisaties en wetenschappers in discussie te treden over de verschillende oplossingsrichtingen voor een nieuwe groepsregeling.

 

De eventuele afschaffing van het huidige fiscale-eenheidsregime en de inwerkingtreding van een nieuwe groepsregeling zullen echter nog enkele jaren op zich laten wachten. Een dergelijke wetswijziging is namelijk zeer omvangrijk en ingrijpend en gaat gepaard met een complex wetgevingstraject. Gelet op de huidige stand van zaken zal het ontwerp van een wetsvoorstel daarom aan een volgend kabinet worden overgelaten.

 

Update naar aanleiding van het coalitieakkoord

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord van de nieuwe regering voor de periode 2021 – 2025 gepresenteerd. Hierin zijn echter geen plannen opgenomen omtrent de fiscale eenheid. Mocht hierover op enig moment meer informatie naar buiten komen, dan zullen wij dit hier vermelden.

 

Contact

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.