Fiscale eenheid vervangen door nieuwe groepsregeling

Fiscale eenheid vervangen door nieuwe groepsregeling

17 juli 2019

Het is de bedoeling dat de huidige groepsregeling in de vennootschapsbelasting (de fiscale eenheid) wordt vervangen door een nieuwe, toekomstbestendige groepsregeling. De aanleiding hiervoor is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie die inmiddels al heeft geleid tot de Wet spoedreparatie fiscale eenheid. Recent is de internetconsultatie gestart over de nieuwe groepsregeling. Hierin worden vier alternatieven genoemd. De consultatie eindigt 29 juli 2019.

De alternatieven

In het consultatiedocument worden de volgende vier mogelijkheden genoemd.

 

1. Continueren huidige fiscale-eenheidsregime met bestaande spoedreparatiemaatregelen en indien nodig uitbreiden reparatiemaatregelen

 

In deze variant blijft de fiscale eenheid in haar huidige vorm bestaan. Dat betekent dat sprake blijft van fiscale consolidatie en dat voor de toepassing van bepaalde regelingen moet worden gedaan alsof geen sprake is van een fiscale eenheid (de zogenoemde spoedreparatiemaatregelen).

 

2. Het volledig afschaffen van de regeling van de fiscale eenheid

 

In dit scenario wordt de huidige fiscale-eenheidsregeling geheel afgeschaft zonder dat daarvoor een nieuwe groepsregeling in de plaats komt.

 

3. Verlies- of winstoverdrachtregeling

 

In een verlies- of winstoverdrachtregeling zal elke vennootschap die tot een fiscale groep behoort zijn eigen fiscale resultaat moeten bepalen. Binnen de kwalificerende fiscale groep kan een vennootschap vervolgens zijn verlies of winst overdragen aan een andere vennootschap die behoort tot dezelfde fiscale groep. Een andere mogelijkheid is dat de winst of het verlies van alle vennootschappen van de fiscale groep bij één aan te wijzen vennootschap van de fiscale groep in aanmerking wordt genomen. In dat geval is per groep slechts één aangifte vennootschapsbelasting (door de aangewezen vennootschap) nodig.

 

4. Grensoverschrijdende groepsregeling met objectvrijstelling

In deze oplossingsrichting wordt een fiscale eenheid ook mogelijk in grensoverschrijdende situaties. Dat zou betekenen dat de huidige fiscale eenheid in stand kan blijven en dat (bepaalde) bestaande spoedreparatiemaatregelen zouden kunnen vervallen.

 

Vervolg

De internetconsultatie eindigt 29 juli 2019. Het streven is vervolgens om in het najaar van 2019 een hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer te sturen met daarin een schets van de nieuwe fiscale groepsregeling. Het conceptwetsvoorstel zal naar verwachting medio 2020 voor internetconsultatie worden aangeboden. Het definitieve wetsvoorstel kan dan in het eerste kwartaal van 2021 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

 

Contact

Wilt u meer weten over de (nieuwe) groepsregeling in de vennootschapsbelasting, dan kunt u contact opnemen met Kim Dekkers, belastingadviseur, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9429.