goede advisering bij bedrijfsopvolging

Het belang van goede advisering bij een bedrijfsopvolging

Het belang van goede advisering bij een bedrijfsopvolging

5 april 2022

goede advisering bij bedrijfsopvolging

Bij een bedrijfsopvolging is goede advisering over de vormgeving en fiscale gevolgen van groot belang. Dit heeft het hof Arnhem-Leeuwarden op 7 december 2021 in een uitspraak over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting opnieuw bevestigd. In deze casus had vader de aanmerkelijkbelangaandelen in zijn onderneming aan zijn zoon overgedragen, waarbij de koopsom door zijn zoon werd schuldig gebleven. De koopsom werd echter niet onmiddellijk kwijtgescholden door vader. Het niet onmiddellijk kwijtschelden van de koopsom had in dit geval ongewilde heffing van inkomstenbelasting bij vader tot gevolg.

Wat er was gebeurd

Vader wilde de aanmerkelijkbelangaandelen in zijn onderneming schenken aan zijn zoon. Vader heeft de aanmerkelijkbelangaandelen aan zijn zoon overgedragen tegen een zakelijke koopprijs. Deze bleef de zoon vervolgens schuldig. Vader was voornemens de schuldig gebleven koopprijs vervolgens kwijt te schelden. De volledige kwijtschelding heeft uiteindelijk pas dertien maanden na de bedrijfsoverdracht plaatsgevonden. In deze casus was aan de orde de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting, zijnde een doorschuiffaciliteit, op de kwijtschelding van de koopsom van toepassing is.

 

De bedrijfsopvolgingsregeling is niet van toepassing

In overeenstemming met de rechtbank heeft het hof geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting op deze kwijtschelding niet van toepassing is. Aan de bedrijfsopvolgingsregeling is namelijk de voorwaarde verbonden dat de overdragende partij de aandelen schenkt. Een kwijtschelding is niet hetzelfde als een schenking van de aandelen, dus er is niet aan de voorwaarde voldaan. De staatssecretaris heeft echter goedgekeurd dat de bedrijfsopvolgingsregeling toch kan worden toegepast, indien de kwijtschelding onmiddellijk en onherroepelijk plaatsvindt na de verkoop.

 

Situatie kwijtschelden koopsom

Volgens vader is de koopsom onmiddellijk na de overdracht van de aandelen kwijtgescholden. Dit zou gebeurd zijn op het kantoor van de notaris. Volgens de notaris was aan de sfeer te proeven dat de koopsom onmiddellijk was kwijtgescholden. Het hof hecht echter weinig waarde aan de verklaring van de notaris. Toentertijd heeft de notaris namelijk niks vastgelegd. Doordat vader niet aannemelijk kan maken dat er onmiddellijk is kwijtgescholden, is de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing. De inkomstenbelastingclaim kan hierdoor niet worden doorgeschoven. Dit betekent dat vader moet afrekenen.

 

De noodzaak van zorgvuldig handelen bij bedrijfsoverdracht

De directe afrekening van inkomstenbelasting had voorkomen kunnen worden door de bedrijfsoverdrachtzorgvuldiger uit te voeren. Uit bovenstaande uitspraak volgt dat het noodzakelijk is om zorgvuldig te handelen. In dit geval had de bedrijfsopvolger onmiddellijk en duidelijk op de hoogte gebracht moeten worden dat hij de aandelen had gekocht en dat de koopsom was kwijtgescholden.

 

Het belang van goede advisering

Goede advisering en begeleiding bij een bedrijfsoverdracht zijn van groot belang. Doordat er in bovenstaande situatie onvoldoende vooroverleg is gevoerd met de Belastingdienst en vervolgens gekozen is voor een alternatieve overdracht in de vorm van verkoop, waarbij niet onmiddellijk is kwijtgescholden, werkte de bedrijfsoverdracht anders uit dan bedoeld en gewenst. De inkomstenbelastingclaim kon niet worden doorgeschoven. Dit kan bij de schenker voor problemen zorgen, omdat bij deze schenking geen liquide middelen vrijkomen voor de betaling van de inkomstenbelastingclaim.

 

Tot slot

Een bedrijfsopvolging is maatwerk. De fiscale faciliteiten zijn complex. De bedrijfsoverdracht dient dan ook zorgvuldig plaats te vinden. Daarnaast is het belangrijk dat de bedrijfsopvolger weet wat van hem of haar wordt verwacht. Wij kunnen u begeleiden bij het op een juiste wijze vormgeven van de overdracht naar de volgende generatie. Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.