Nieuwe Wet toekomst pensioenen aan de Tweede Kamer aangeboden

Nieuwe Wet toekomst pensioenen aan de Tweede Kamer aangeboden

5 april 2022

Het kabinet en haar sociale partners namen in 2019 al een breed pakket aan maatregelen op in het Pensioenakkoord. Op 30 maart jl. heeft minister Carola Schouten de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoe ziet de Wtp eruit? Wat gaat er veranderen?

Het Pensioenakkoord en de uitwerking van de Wtp is tot stand gekomen samen met verschillende sociale partners en in overleg met vertegenwoordigers van jongeren- en ouderenorganisaties. De nieuwe pensioenwet belooft aan te sluiten bij de huidige arbeidsmarkt, moet eerder perspectief bieden op indexatie en zegt de sterkste elementen uit het oude pensioenstelsel te behouden. Volgens minister Schouten moeten Nederlanders kunnen blijven rekenen op een goed pensioen en daar ook vertrouwen in hebben.

 

Wet toekomst pensioenen samengevat

Een beweeglijker pensioen dat beter aansluit op economische ontwikkelingen

Het eerste doel van de Wet toekomst pensioenen is om ruimte te scheppen voor nieuwe pensioencontracten die eerder perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen. Het pensioen wordt beweeglijker en sluit beter aan bij de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Gaat het bijvoorbeeld goed met de economie? Dan gaat het verwachte pensioen of de uitkering omhoog. Gaat het economisch minder goed? Dan kan het omlaag gaan. Om onaangename verrassingen te voorkomen zorgt de Wet toekomst pensioenen ervoor dat de beweeglijkheid van de uitkering minder groot wordt vlak voor het pensioen.

 

Transparanter en persoonlijker

Het tweede doel van het wetsvoorstel is om het pensioen voor de deelnemers transparanter en persoonlijker te maken. Zo gaat iedereen pensioen opbouwen via een premieregeling, staat de pensioenpremie centraal en wordt deze voor alle leeftijden gelijk.

 

Betere aansluiting op de arbeidsmarkt

Ook is het de bedoeling dat de Wet toekomst pensioenen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt van nu zorgt. Werknemers blijven bijvoorbeeld minder vaak dan vroeger hun hele leven bij dezelfde werkgever of gaan aan de slag als zelfstandige. Het wetsvoorstel wil dit soort kwetsbaarheden oplossen.

 

Wat wordt behouden?

Een aantal elementen uit het oude stelsel wordt behouden, zoals de mogelijkheid van verplichtstellingen. Zo blijven de uitvoeringskosten laag en kunnen collectief risico’s gedeeld worden. Denk daarbij aan het langlevenrisico en nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. De bestaande rolverdeling tussen betrokken partijen wordt tevens behouden. De overheid is nog steeds verantwoordelijk voor het vaststellen van het wettelijk kader en draagt zorg door de fiscale facilitering van het pensioen als arbeidsvoorwaarde. De fiscale facilitering is erop gericht om na de loopbaan met pensioen te gaan met 80% van het gemiddelde loon.

 

Indexatie

Pensioenfondsen mogen onder voorwaarden met versoepelende indexatieregels rekenen. Dit geldt voor fondsen die de intentie hebben om de huidige pensioenen over te zetten naar het nieuwe stelsel. Vooruitlopend op de nieuwe pensioenwet wordt voor het jaar 2022 door een apart besluit geregeld dat fondsen ook de ruimte krijgen sneller te indexeren. Het voornemen is dat dit besluit per 1 juli 2022 in werking treedt.

 

Wanneer gaat de Wet toekomst pensioenen in?

Afhankelijk van de wetsbehandeling in de Tweede en Eerste Kamer gaat de wet naar verwachting in vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan tot 1 januari 2027 de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

 

Vragen over uw pensioen?

Heeft u vragen over de Wet toekomst pensioenen of over uw eigen pensioen? Neem dan contact op met Maarten Foppenpensioenadviseur, per e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9411.