wettelijke grondslag eHerkenning

Kabinet ziet wel wettelijke grondslag voor eHerkenning

Kabinet ziet wel wettelijke grondslag voor eHerkenning

23 maart 2022

wettelijke grondslag eHerkenning

Eerder deze maand informeerden wij u over een uitspraak van rechtbank Gelderland. De rechtbank oordeelde dat de Belastingdienst belastingplichtige niet kan verplichten aangifte te doen door middel van eHerkenning. Inmiddels heeft het kabinet in antwoord op Kamervragen aangegeven dat hij het op dit punt niet eens is met de uitspraak van de rechtbank. Volgens het kabinet bestaat voor het gebruik van eHerkenning wel een wettelijke basis.

In de uitspraak van rechtbank Gelderland ging het om een bv die jaarlijks aangifte doet voor de loonheffingen. Vanaf 2020 is het niet meer mogelijk om hiervoor in te loggen op de website van de Belastingdienst maar moet eHerkenning worden aangeschaft bij een commerciële partij om aangifte te kunnen blijven doen.

 

De bv erkende dat zij digitaal aangifte moest doen, maar vond dat de Belastingdienst haar niet kon verplichten om eHerkenning aan te schaffen. De onderneming deed daarom geen aangifte en ontving een naheffingsaanslag loonheffingen. De rechtbank stelde vast dat de bv wel aangifte wilde doen, maar dat dit zonder eHerkenning niet mogelijk was. Omdat er volgens de rechtbank geen wettelijke basis is om de belastingplichtige te verplichten eHerkenning tegen betaling aan te schaffen, had de Belastingdienst de bv geen naheffingsaanslag mogen opleggen. Dat de bv achteraf een deel van de kosten voor eHerkenning vergoed krijgt, maakt dit niet anders.

 

Reactie kabinet

De staatssecretaris geeft in antwoord op gestelde Kamervragen een reactie op de uitspraak van de rechtbank. Het kabinet is van mening dat voor het gebruik van eHerkenning wel een wettelijke basis bestaat. Op grond van onder andere de AVG moet een inlogmiddel voldoen aan een bepaald beveiligingsniveau. eHerkenning (niveau drie) is op dit moment het enige inlogmiddel dat dit beveiligingsniveau heeft. Bovendien bestaat een compensatieregeling voor belastingplichtigen die eHerkenning enkel gebruiken voor hun belastingaangifte zodat het inlogmiddel waarmee aangifte wordt gedaan in principe kosteloos kan zijn.

 

Omdat de bv uiteindelijk over het in geschil zijnde tijdvak geen loonheffingen verschuldigd was en de rechtbank derhalve een juiste beslissing heeft genomen, is het niet mogelijk om in hoger beroep te gaan, zo geeft de staatssecretaris aan. De uitspraak van de rechtbank wordt daarmee definitief. De staatssecretaris geeft aan dat dit echter niet betekent dat hij de overwegingen van de rechtbank deelt en dat deze automatisch ‘recht’ worden. De uitspraak van rechtbank Gelderland heeft daarom, naar het oordeel van het kabinet, geen gevolgen voor andere belastingaanslagen waarvoor al dan niet met eHerkenning aangifte is gedaan. Om dit verder te verduidelijken, wordt binnenkort op de website van de Belastingdienst een naschrift gepubliceerd.

 

Hoe nu verder?

Het lijkt niet aannemelijk dat de staatssecretaris op korte termijn met alternatieven komt voor het doen van aangifte via eHerkenning. In het naschrift van de Belastingdienst wordt naar verwachting een verduidelijking gegeven van de opvatting van het kabinet.

 

Meer weten? Neem contact op met Kim Dekkersbelastingadviseur, via e-mail op kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of een van onze belastingadviseurs.