Verplicht gebruik van eHerkenning blijkt geen wettelijke grondslag te hebben

Verplicht gebruik van eHerkenning blijkt geen wettelijke grondslag te hebben

10 maart 2022

Vanaf 2020 dient voor het doen van bepaalde belastingaangiften het inlogmiddel eHerkenning te worden gebruikt. Het aanschaffen van eHerkenning is enkel mogelijk bij een commerciële partij zodat hiervoor betaald moet worden. Recentelijk heeft rechtbank Gelderland geoordeeld dat de Belastingdienst niet kan verplichten aangifte te doen door middel van eHerkenning.

In de uitspraak van rechtbank Gelderland gaat het om een bv die jaarlijks aangifte doet voor de loonheffingen. Tot en met 2019 werd hiervoor ingelogd op de website van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2020 is dit niet meer mogelijk en moet eHerkenning worden aangeschaft bij een commerciële partij om  aangifte te kunnen blijven doen.

 

De bv weigerde eHerkenning aan te schaffen. Zij erkende dat zij digitaal aangifte moet doen, maar vond dat de Belastingdienst haar niet kon verplichten dit aan te schaffen. De onderneming deed daarom geen aangifte en ontving uiteindelijk een naheffingsaanslag loonheffingen.

 

Oordeel rechtbank

De rechter stelt de bv in het gelijk en heeft de naheffingsaanslag vernietigd. De rechtbank stelt namelijk vast dat de bv wel aangifte wilde doen, maar dat dit zonder eHerkenning niet mogelijk was. Omdat er geen wettelijke basis is om de belastingplichtige te verplichten eHerkenning tegen betaling aan te schaffen, had de Belastingdienst de bv geen naheffingsaanslag mogen opleggen. Dat de bv achteraf een deel van de kosten voor eHerkenning vergoed krijgt, maakt dit niet anders.

 

Hoe nu verder?

De gevolgen van deze uitspraak voor het gebruik van eHerkenning zijn nog niet helder. Er zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van deze uitspraak aan de staatssecretaris van Financiën en van Binnenlandse zaken. Hen is onder meer gevraagd of er zo spoedig mogelijk gratis een publiek middel ter vervanging van eHerkenning beschikbaar zal worden gesteld dan wel of het weer mogelijk wordt gemaakt aangifte te doen zonder eHerkenning.

 

Meer weten? Neem contact op met Kim Dekkersbelastingadviseur, via e-mail op kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of een van onze belastingadviseurs.