Regeling aandelenoptierechten gaat in per 1 januari 2023

Regeling aandelenoptierechten gaat in per 1 januari 2023

21 april 2022

In ons nieuwbericht van 2 december 2021 informeerden wij u over de uitgestelde regeling aandelenoptierechten. In dit bericht hebben wij onder andere aandacht besteed aan het voornemen van de staatssecretaris om het wetsvoorstel, zoals voorgesteld op Prinsjesdag, aan te passen. Ondertussen is er meer bekend over de uitgestelde regeling aandelenoptierechten; de regeling zal alsnog per 1 januari 2023 ongewijzigd in werking treden. In dit nieuwsbericht gaan wij dieper op de regeling aandelenoptierechten in.

Huidige wetgeving aandelenoptierechten

Op basis van de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten belast op het moment dat deze worden uitgeoefend. Met andere woorden: op het moment waarop de optierechten worden omgezet in aandelen. Op dat moment zijn soms geen liquide middelen voorhanden om de verschuldigde belastingen te voldoen. Daardoor zijn aandelenoptierechten niet altijd aantrekkelijk voor werknemers. Vooral start-ups en scale-ups ervaren hiervan hinder.

 

Wetsvoorstel Prinsjesdag

In het wetsvoorstel, zoals gepresenteerd op Prinsjesdag, wordt getracht dit liquiditeitsprobleem aan te pakken. Dit wordt gedaan door het heffingsmoment in beginsel te verschuiven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Op dat moment zijn er liquide middelen voorhanden om de verschuldigde belastingen te voldoen.

 

Tevens is in het Belastingplan een keuzeregeling geïntroduceerd. De werknemer kan door middel van deze keuzeregeling, onder voorwaarden,  kiezen om de heffing toch op het moment van uitoefening plaats te laten vinden. Hierdoor kan het aantrekkelijker zijn om aandelenoptierechten als loon te verstrekken.

 

Onderzoek aanpassingen aandelenoptierechten

Voormalig staatssecretaris Vijlbrief en verschillende andere partijen maakten zich zorgen over het plan zoals voorgesteld op Prinsjesdag. De regeling is vooral bedoeld voor start-ups en scale-ups. De regeling zoals gepresenteerd op Prinsjesdag is een generieke maatregel die geldt voor elke inhoudingsplichtige die een werknemer een aandelenoptierecht aanbiedt, hetgeen niet gewenst wordt geacht.

 

De nieuwe staatssecretaris, de heer van Rij, heeft derhalve onderzocht of het mogelijk is de toepassing van het wetsvoorstel te beperken tot bedrijven met een bepaalde omvang en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) uit te sluiten van de regeling. Uit het onderzoek blijkt dat het beperken van de regeling de complexiteit van de regeling vergroot en leidt tot meer uitvoeringslasten bij zowel de bedrijven als de Belastingdienst. Er is derhalve besloten het wetsvoorstel inhoudelijk niet te wijzigen en in te laten gaan op 1 januari 2023.

 

Meer informatie

Voor vragen over aandelenoptierechten kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Zij staan u graag bij.