Nieuwe regeling aandelenoptierechten uitgesteld

Nieuwe regeling aandelenoptierechten uitgesteld

2 december 2021

In ons nieuwsbericht van 22 september 2021 over Prinsjesdag informeerden wij u over het pakket Belastingplan 2022. In dit bericht hebben wij onder andere aandacht besteed aan de aanpassing van de fiscale behandeling van aandelenoptierechten welke op 1 januari 2022 ingevoerd zou worden. Onlangs is echter beslist dat de invoering van deze nieuwe regeling wordt uitgesteld. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gaat waar mogelijk nog sleutelen aan deze regeling.

Huidige wetgeving aandelenoptierechten

Op basis van de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten belast op het moment dat deze worden uitgeoefend. Met andere woorden: op het moment waarop de optierechten worden omgezet in aandelen. Op dat moment zijn niet altijd liquide middelen voorhanden om de verschuldigde belastingen te voldoen. Daardoor zijn aandelenoptierechten niet altijd aantrekkelijk voor werknemers. Vooral start-ups en scale-ups ervaren hiervan hinder.

 

Wetsvoorstel Prinsjesdag

In het wetsvoorstel, zoals gepresenteerd op Prinsjesdag, wordt getracht dit liquiditeitsprobleem aan te pakken. Dit wordt gedaan door het heffingsmoment van uitoefening van een aandelenoptierecht in beginsel te verschuiven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. En er zo dus liquide middelen voorhanden kunnen zijn om de verschuldigde belastingen te voldoen. Tevens is in het Belastingplan een keuzeregeling geïntroduceerd. De werknemer zou er door middel van deze keuzeregeling, onder voorwaarden, voor kunnen kiezen de heffing toch op het moment van uitoefening plaats te laten vinden. Hierdoor zou het aantrekkelijker moeten zijn om aandelenoptierechten als loon te verstrekken.

 

Aanpassingen aandelenoptierechten

Staatssecretaris Vijlbrief en verschillende andere partijen maken zich zorgen over het plan zoals voorgesteld op Prinsjesdag. De regeling is vooral bedoeld voor start-ups en scale-ups. De regeling zoals gepresenteerd op Prinsjesdag is echter een generieke maatregel die geldt voor elke inhoudingsplichtige die een werknemer een aandelenoptierecht aanbiedt, hetgeen niet gewenst wordt geacht. De staatssecretaris wil onderzoeken of het mogelijk is om door middel van een plafond in de regeling grote bedrijven van de voorgestelde regeling uit te sluiten. Een dergelijke beperking in de regeling moet echter ook door Brussel beoordeeld worden om te voorkomen dat de staatssteunregels overtreden worden. In verband met het voornemen om het wetsvoorstel aan te passen is de stemming in de Kamer voorlopig uitgesteld. De wetgeving zoals gepresenteerd in het Belastingplan 2022 zal derhalve niet op 1 januari 2022 ingaan, maar op een latere nu nog onbekende datum.

 

Meer informatie

Zodra meer bekend is over de wijzigingen, zullen wij u wederom informeren. Voor vragen over aandelenoptierechten kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Zij staan u graag bij.