Kan ik een nabestaandenmachtiging krijgen voor belastingen en toeslagen?

Kan ik een nabestaandenmachtiging krijgen voor belastingen en toeslagen?

3 november 2021

Sinds 28 september 2021 is het voor nabestaanden mogelijk om via een nabestaandenmachtiging toegang te krijgen tot de belasting- en toeslagenportalen van een overledene. Met deze speciale machtiging kunnen nabestaanden de belastingzaken van de overledene afwikkelen.

Tot 28 september 2021 konden nabestaanden alleen op papier aangifte doen voor een overledene, het zogeheten F-biljet. Het F-biljet en andere aangiften blijven wel nog bestaan. Door de toegankelijkheid tot het belastingportaal van de overledenen kunnen nabestaanden inzien welke aangiften al gedaan zijn, welke nog moeten worden ingediend, welke vorderingen nog openstaan en kunnen de oude berichten in de berichteninbox geraadpleegd worden.

 

Wie kan een nabestaandenmachtiging krijgen?

Slechts één erfgenaam kan een nabestaandenmachtiging krijgen. In beginsel wordt aangeknoopt bij het testament: hierin staat vermeld wie de erfgenamen van de overledene zijn. In onderling overleg bepalen de erfgenamen wie van hen de machtiging krijgt. Wanneer uw persoonlijke omstandigheden wijzigen, kunnen ook uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap wijzigen. Let er dus op dat uw testament actueel is.

 

Voor het aanvragen van een nabestaandenmachtiging, heeft de erfgenaam een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig. Deze wordt door een notaris opgemaakt. Zonder een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele kan geen nabestaandenmachtiging aangevraagd worden.

 

Heeft de overledene een testament gemaakt?

Iedere Nederlandse notaris kan in het Centraal Testamentenregister zien of een testament is opgesteld. Een notaris zal daar alleen een uitspraak over mogen doen als iemand is overleden.

 

In het geval dat de overledene geen testament heeft, bestaat een vaste volgorde van wie een nabestaandenmachtiging mag aanvragen:

  1. de partner (gehuwd/geregistreerd partnerschap) en/of kinderen (let op: geen stiefkinderen);
  2. de ouders, broers en zussen;
  3. de grootouders;
  4. de ooms en tantes;
  5. de neven en nichten;
  6. de overgrootouders.

 

Ook als de erflater geen testament heeft, kan slechts één persoon een nabestaandenmachtiging krijgen. Ook hier geldt dat binnen de genoemde groepen, in onderling overleg, de aanwijzing gedaan moet worden.

 

Een derde aanwijzen als gevolmachtigde

Een erfgenaam kan een nabestaandenmachtiging aanvragen en kiezen om een derde te machtigen. Die derde moet dan een natuurlijk persoon zijn. Het is (nog) niet mogelijk om een accountants- of administratiekantoor te machtigen.

 

Tot slot

Heeft u nog vragen over de nabestaandenmachtiging of wilt u meer weten over de afwikkeling van de belastingzaken van een overledene? Neem dan gerust contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail: gvree@joanknecht.nl of per telefoon: +31 (0)40 240 9440.