verkoopklaar bedrijf

Is mijn bedrijf verkoopklaar?

Is mijn bedrijf verkoopklaar?

5 april 2022

verkoopklaar bedrijf

In februari schreef ik al dat de seinen op groen staan in de overnamemarkt voor 2022. Nu de markt er klaar voor lijkt te zijn, komen de volgende vragen naar boven: ben ik er klaar voor? En is mijn bedrijf verkoopklaar? 

De snelheid van het verkoopproces

In de huidige markt zien we steeds kortere overnameprocessen. Bedrijven worden sneller te koop aangeboden. De lijnen naar geïnteresseerde partijen zijn kort. En er zijn veel kapers op de kust om snel hun slag te slaan. Maar komt dit het proces wel ten goede? En is een verkopende ondernemer bij een snel proces wel gebaat? Haalt hij of zij wel het volledige uit deze (vaak unieke) kans van verkoop? Ik denk van niet, en leg je hier uit waarom.

 

Financieel, juridisch en fiscaal verkoopklaar

Het is vanzelfsprekend dat een bedrijf met een passende inrichting van juridische en fiscale structuur aantrekkelijker is om over te nemen. Met enkele, vaak redelijk behapbare stappen, kan een onderneming op die aspecten verkoopklaar worden gemaakt. Daarnaast komen (uiteraard) bedrijven met een geoptimaliseerde administratie beter voor de dag in een eventuele verkoop. Het werken richting een exit kan daarbij een langdurig proces zijn.

Het eerste belangrijke aspect in de (financiële) route naar de uitgang: het creëren van waarde. Het binnenhalen van recurring omzet, het afbouwen van afhankelijkheid van één grote klant of leverancier en het stroomlijnen van de interne processen kan de cijfermatige weergave van een bedrijf ten goede komen.

 

Het effect van personeel en uitstraling op verkoopkansen

Ook de uitstraling en staat van de activa, zoals het pand, de inventaris en andere bedrijfsmiddelen, kunnen bij een verkoopproces een duit in het zakje doen. Het gevoel dat een kopende partij krijgt, speelt zeker mee in het maken van een beslissing. Maar steeds vaker, en juist in deze tijden, is de samenstelling van het personeelsbestand een cruciaal onderdeel. Hoe is het verloop van medewerkers? Is het personeelsbestand verouderd? En zo ja, waar zit de kennis van deze brok ervaring? Is het geborgd dat deze kennis wordt behouden voor de onderneming? Wat is de afhankelijkheid van key-personeel (of de DGA)? Het kan een dealbreaker zijn, wanneer het gevoel bij het personeelsbestand niet goed is. Een kopende partij ziet daarvan vrijwel meteen de risico’s in.

Het tweede belangrijke aspect in de route naar de uitgang: het verlagen van het risicoprofiel. Let daarbij op zaken als verminderen van de afhankelijkheid van één klant of leverancier, of het uitbreiden/verjongen van het personeelsbestand.

 

Conclusie

Loop jij als ondernemer rond met vragen over de toekomst (van jouw onderneming)? Onderneem dan tijdig actie. Het tijdig nemen van stappen richting een exit, kan veel opleveren in de toekomst. Denk daarbij aan de twee belangrijkste aspecten bij een eventuele verkoop: Hoe creëer ik nog meer waarde in mijn onderneming en hoe verlaag ik het risicoprofiel van mijn onderneming? Wens jij een keer hierover te sparren, schroom dan niet om contact op te nemen met mij of mijn collega’s.

Deze blog is geschreven door