Draait de overnamemarkt weer (bijna) op volle toeren?

Draait de overnamemarkt weer (bijna) op volle toeren?

28 september 2021

In de eerste helft van 2021 steeg het aantal overnames met 21 procent ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. Daarmee keerden we terug naar het niveau van voor de coronacrisis. Kunnen we dus stellen dat de overnamemarkt definitief is hersteld?

Eerst een terugblik…

2020 kende een volatiel einde. Direct na de eerste coronagolf daalde het aantal deals zeer plotseling met maar liefst 41 procent. De intelligente lockdown van maart dat jaar was natuurlijk een belangrijke oorzaak. Vervolgens zagen we een sterke opleving toen dealmakers zich aanpasten. Uiteindelijk herstelde de Nederlandse markt zich in de eerste helft van 2021. Overigens gold dit niet voor heel Europa. Een afwijkende aanpak in diverse landen leverde verschillende resultaten op. Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kenden een terugval tijdens de tweede coronagolf. De Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux zagen het aantal deals juist groeien. In Nederland bleken transport en logistiek gewilde sectoren. De transacties in horeca, toerisme en recreatie bleven wat achter. Thuiswerken was hier een van de invloedrijke factoren.

 

…dan een vooruitblik

Tot zover de terugblik. Maar wat belooft de toekomst? Ten eerste is de rente nog steeds historisch laag. Ten tweede is ongekend veel geld beschikbaar bij strategische kopers en private investeerders. Bovendien hebben bedrijven zich aangepast in tijden van corona. Hierdoor zijn ze nu wellicht nóg aantrekkelijker voor een eventuele verkoop. Tegelijkertijd zorgde de crisis óók voor onzekerheid. En dat noopt sommige ondernemers tot nadenken over zaken als een exit of bedrijfsopvolging. Alles bij elkaar opgeteld ontstaat een rooskleurig vooruitzicht voor de Nederlandse overnamemarkt. Dat zien we ook aan een andere graadmeter: de (EBITDA) multiples. Deze ontwikkelen zich gunstig in de meeste sectoren. Volgens de Overname Barometer van Brookz ligt de gemiddelde multiple voor het mkb in Nederland momenteel op 4,85. Kanttekening: de multiples voor kleinere bedrijven zijn lager dan het gemiddelde. De winst zit dus bij de bedrijven met een EBITDA van boven de 500k.

 

De conclusie

Alle seinen lijken dus op groen te staan voor de Nederlandse overnamemarkt in 2021. Overweegt u een overname of verkoop? Of vindt u het interessant om meer over dit onderwerp te horen? Neem dan contact op met onze corporate finance adviseurs.

Deze blog is geschreven door