Doorstart afdwingen met een onderhands crediteurenakkoord

Doorstart afdwingen met een onderhands crediteurenakkoord

20 september 2021

Het is mogelijk dat na de coronapandemie de  schulden van uw onderneming simpelweg te hoog zijn opgelopen om deze nog te kunnen terugverdienen. Het zal dan onvermijdelijk zijn om juridische stappen te zetten en op die manier de rendabele delen van uw onderneming te laten voortbestaan. Wist u dat u een doorstart kunt afdwingen met een onderhands crediteurenakkoord?

Akkoord zonder dat alle crediteuren akkoord zijn

Mochten er goede mogelijkheden zijn om in afgeslankte vorm door te gaan, dan biedt de dit coronajaar ingevoerde Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) een kansrijker alternatief om aan een faillissement te ontkomen. Onder deze regeling is het mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers toch een crediteurenakkoord door de rechter goed te laten keuren.

 

De inhoud en inrichting van het crediteurenakkoord moeten wel aan een aantal voorschriften voldoen. Zo dienen de schuldeisers beter af te zijn dan in een faillissement.

 

Indringende vragen

Om tot een crediteurenakkoord te komen dient de ondernemer, naast feitelijke informatie, een aantal indringende vragen te beantwoorden. In het bijzonder moet naar voren komen wat de (organisatorische) kernproblemen zijn en hoe die worden opgelost:

 

  • Wat zijn de oorzaak, aard en omvang van de financiële problemen (Wat zijn de meest acute problemen? Wat is de aard van het liquiditeitsprobleem en de behoefte aan werkkapitaal)?
  • Wat is de kwaliteit van het management en de managementinformatie?
  • Welke pogingen zijn in het verleden ondernomen om de problemen op te lossen?
  • Hoe gaan de gekozen herstructureringsmaatregelen bijdragen aan het oplossen van de financiële problemen?
  • Hoeveel tijd vergt het de herstructureringsmaatregelen uit te voeren?

 

Verschillende crediteuren, verschillende voorwaarden

De ondernemer dient bij zijn voorstel de schuldeisers in klassen in te delen. Denk aan klassen voor schuldeisers met een verschillende rangorde, zoals de Belastingdienst en pand- of hypotheekhouders. De ondernemer is vrij om een gunstig akkoord aan te bieden aan een of meerdere klassen crediteuren en aan andere klassen juist niet.

 

Als een klasse crediteuren is benaderd met een voorstel, dient een meerderheid binnen deze klasse in te stemmen met het voorstel. Indien ten minste één klasse van schuldeisers (die voldoet aan een aantal voorwaarden) met het crediteurenakkoord heeft ingestemd, kan de ondernemer een verzoek tot goedkeuring van het akkoord bij de rechtbank indienen. Dat betekent dat het akkoord ook kan worden goedgekeurd, als een meerderheid van de klassen of een meerderheid van de schuldeisers tegen het akkoord heeft gestemd.

 

Belangrijkste voorwaarden zijn:

 

  • het akkoord is redelijk: de (preferente) schuldeisers en aandeelhouders mogen niet in een slechtere positie komen dan in een faillissement;
  • de schuldenaar moet in de toekomst (zicht op) rendabele bedrijfsactiviteiten hebben;
  • arbeidsvoorwaarden van het personeel mogen niet veranderen.

 

Voor kleine mkb schuldeisers (bedrijven met minder dan 50 werknemers) is bepaald dat zij in principe 20% van hun openstaande vordering terug moeten krijgen. In de praktijk zijn de preferente schuldeisers (zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV) onder voorwaarden bereid mee te werken aan het akkoord als dit de schuldenaar kan redden.

 

Aanpassen knellende overeenkomsten en afkoelingsperiode

Knellende overeenkomsten die een doorstart onmogelijk maken kunnen in het crediteurenakkoord worden meegenomen. De ondernemer kan deze met toestemming van de rechter eenzijdig beëindigen of veranderen. Dit is ook het geval als de verhuurder of leverancier niet instemt met een voorgestelde vrijwillige wijziging.

 

De ondernemer kan de rechtbank in afwachting van de onderhandelingen met crediteuren om een afkoelingsperiode vragen. Tijdens de afkoelingsperiode kunnen schuldeisers zich niet verhalen op de goederen en geen faillissement aanvragen. De bank kan bijvoorbeeld haar vorderingen op de onderneming niet verrekenen.

 

De combinatie van afkoelingsperiode en de mogelijkheid schulden te saneren biedt levensvatbare bedrijven nu  een betere kans succesvol door te starten dan voor corona mogelijk was.

 

Contact

Het blijft wel belangrijk om een insolventierechtadvocaat bij uw plannen te betrekken wanneer u een dergelijke juridische herstructurering overweegt. De recovery adviseurs van Joanknecht kunnen de bedrijfskundige begeleiding leveren en desgewenst voor een doorverwijzing naar een advocaat zorgen.

Kijk voor meer informatie over de WHOA op whoa-mkb.nl.

Deze blog is geschreven door