Wat kunnen wij leren van de meest gemaakte fouten in de jaarrekening?

Wat kunnen wij leren van de meest gemaakte fouten in de jaarrekening?

13 januari 2020

Onlangs verscheen op de website Accountancy Vanmorgen een interessant artikel met de titel “De meest gemaakte fouten in de jaarrekening”. Hierin somt de auteur 21 (!) fouten op die hij tijdens het reviewen van jaarrekeningen tegenkomt. Dat is zorgwekkend want de jaarrekening is een belangrijke informatiebron voor belanghebbenden bij ondernemingen.

Daarom is het van belang dat die jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie en financiële prestatie van de onderneming. Dat kan alleen als die jaarrekening is opgesteld op basis van de spelregels die daarvoor gelden. Dat betekent niet alleen dat de cijfers moeten kloppen, maar ook dat de rubricering juist is en dat de toelichting alle relevante informatie bevat.

 

Overal wordt wel eens een fout gemaakt. We hebben dan ook niet de illusie dat we helemaal geen fouten maken. Daarom laten wij onze rapporten, voordat wij die uitbrengen aan onze klanten, eerst lezen en becommentariëren door een accountant die niet bij de opdracht betrokken is. Bovendien beschikken we over een uitgebreid intern trainingsprogramma, waarbij we aan de hand van theorie en casuïstiek de kennis van onze medewerkers actueel houden.

 

Kortom, u mag erop rekenen dat de jaarrekeningen die wij opstellen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die de wet en belanghebbenden daaraan stellen.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de deadlines en voorwaarden ten aanzien van het opstellen, ondertekenen, vaststellen en publiceren van jaarrekeningen? Lees deze blog van collega Edwin Vogel, audit partner bij Joanknecht en docent externe verslaggeving bij Nyenrode Business Universiteit.