Nederlandse belastingverdragen en het Multilateraal Instrument (MLI)

Nederlandse belastingverdragen en het Multilateraal Instrument (MLI)

25 februari 2020

Per 1 juli 2019 is voor Nederland het zogenoemde Multilateraal Instrument (MLI) in werking getreden. Het doel van het MLI is het tegengaan van internationale belastingontwijking. Met het MLI kunnen landen hun belastingverdragen aanpassen, zonder dat daarvoor nieuwe onderhandelingen tussen landen nodig zijn. Ook voor Nederlandse belastingverdragen heeft het MLI belangrijke gevolgen.

Wat is het MLI?

Belastingverdragen zijn niet alleen bedoeld om dubbele belasting te voorkomen, maar ook om te voorkomen dat helemaal geen belasting wordt betaald. In het zogeheten BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) hebben de OESO/G20 voorstellen gedaan om internationale belastingontwijking tegen te gaan. Hieruit is onder meer het MLI voortgekomen. Het MLI is een instrument om de maatregelen met betrekking tot belastingverdragen op een efficiënte manier te laten doorwerken in deze verdragen, zonder dat eerst nieuwe onderhandelingen tussen landen nodig zijn.

 

Het MLI bevat zowel optionele als verplichte bepalingen tegen belastingontwijking die doorwerken in belastingverdragen van landen die daarvoor kiezen. De optionele MLI-bepalingen zijn enkel van toepassing als beide verdragspartners dezelfde keuze hebben gemaakt. Dit betekent dat per belastingverdrag moet worden beoordeeld welke bepalingen uit het MLI van toepassing zijn.

 

Een belangrijke verplichte MLI-bepaling is de zogenoemde principal purpose test (PPT). Deze houdt in dat de voordelen van een belastingverdrag niet worden toegekend, als het verkrijgen van dit verdragsvoordeel een van de voornaamste redenen was voor een constructie of transactie, tenzij vastgesteld is dat het toekennen van dat voordeel in overeenstemming is met het doel en de strekking van de relevante verdragsbepaling.

 

Hoe werkt het MLI?

Uitgangspunt is dat een MLI-bepaling enkel doorwerkt in een belastingverdrag op het moment dat beide landen daarmee hebben ingestemd en het MLI ook in beide landen in werking is getreden. Volgens de recente toelichting van de minister van Financiën moeten vier vragen worden beantwoord om te bepalen of een MLI-bepaling doorwerkt. Deze vier vragen zijn de volgende:

 

  1. Is het MLI voor beide verdragspartners bij het belastingverdrag in werking getreden?
  2. Hebben beide verdragspartners het geldende belastingverdrag aangemeld bij het MLI?
  3. Hebben beide verdragspartners ingestemd met doorwerking van een MLI-bepaling?
  4. Is het MLI van toepassing op het belastingverdrag voor de belasting die het betreft?

 

 

Vanaf wanneer is het MLI van toepassing?

Het MLI is voor Nederland op 1 juli 2019 in werking getreden. Of MLI-bepalingen ook al van toepassing zijn op belastingverdragen die Nederland voor het MLI heeft aangemeld, is afhankelijk van het antwoord op de volgende door de minister van Financiën geformuleerde vragen:

 

  1. Wanneer is het MLI in werking getreden voor de verdragspartner bij dat belastingverdrag?
  2. Welk land past het MLI toe (Nederland of de verdragspartner van Nederland)?
  3. Welk belastingmiddel betreft het (bronbelastingen of andere belastingen)?
  4. Heeft de verdragspartner afwijkingen bedongen op de hoofdregels voor het van toepassing zijn van het MLI?

 

Op welke belastingverdragen kan het MLI door Nederland worden toegepast?

De minister van Financiën heeft in de toelichting onderstaande tabel opgenomen waaruit blijkt op welke belastingverdragen en vanaf welk moment het MLI door Nederland kan worden toegepast. Het moment waarop het MLI door de verdragspartner van Nederland kan worden toegepast, kan hiervan overigens afwijken.

 

 

Voor het belastingverdrag met… …geldt het MLI voor bronbelastingen bij belastbare feiten die zich voordoen op of na… …geldt het MLI voor andere belastingen (zoals de vennootschaps- en inkomstenbelasting) voor belasting-tijdvakken die aanvangen op of na…
Australië 01-01-2020 01-01-2020
Canada 01-01-2020 01-06-2020
Finland 01-01-2020 01-01-2020
Frankrijk 01-01-2020 01-01-2020
Georgië 01-01-2020 01-01-2020
IJsland 01-01-2020 01-07-2020
India 01-01-2020 01-04-2020
Israël 01-01-2020 01-01-2020
Japan 01-01-2020 01-01-2020
Letland 01-01-2021 01-08-2020
Litouwen 01-01-2020 01-01-2020
Luxemburg 01-01-2020 01-02-2020
Malta 01-01-2020 01-01-2020
Noorwegen 01-01-2020 01-05-2020
Nieuw-Zeeland 01-01-2020 01-01-2020
Oostenrijk 01-01-2020 01-01-2020
Servië 01-01-2020 01-01-2020
Singapore 01-01-2020 01-01-2020
Slowakije 01-01-2020 01-01-2020
Slovenië 01-01-2020 01-01-2020
Verenigde Arabische Emiraten 01-01-2020 01-03-2020
Verenigd Koninkrijk 01-01-2020 01-01-2020

 

 

Deze tabel geeft de situatie weer per 1 januari 2020 en zal per kwartaal worden aangepast. Het MLI kan in de toekomst, afhankelijk van de verdragspartners, voor meer Nederlandse belastingverdragen van toepassing worden.

 

Bron: Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen, Rijksoverheid.

 

Vragen?

Het MLI kan belangrijke gevolgen hebben voor de toepassing van belastingverdragen. Wilt u weten of het MLI gevolgen heeft voor uw situatie? Neem dan gerust contact op met uw adviseur bij Joanknecht.