Verplichte duurzaamheidsverslaggeving

Verplichte duurzaamheidsverslaggeving

7 juni 2022

In 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gepubliceerd. De Europese Commissie wil hiermee afdwingen dat bedrijven in hun jaarverslag gaan rapporteren over duurzaamheid. Voor grote ondernemingen is de verwachting dat deze richtlijn van kracht wordt vanaf boekjaren 2024. Voor middelgrote en kleine ondernemingen volgt de verplichting waarschijnlijk drie jaar later. Duurzaamheid staat vast op uw agenda. Duurzaamheidsverslaggeving kunt u daaraan toevoegen.

Rapportagevoorschriften

In hoofdlijnen houdt de CSRD in dat er gerapporteerd moet worden over verschillende onderwerpen uit de rapportagepijlers Environment, Social en Governance (ESG). De specifieke standaarden worden op dit moment ontwikkeld en zullen naar verwachting in de tweede helft van 2022 vastgesteld worden. Van de accountant wordt gevraagd om zekerheid te verschaffen bij de rapportages.

 

Voor wie geldt de CSRD?

De CSRD zal in eerste instantie gaan gelden geldt voor beursgenoteerde bedrijven én bedrijven die aan twee van de drie onderstaande criteria voldoen (zogenaamde ‘grote ondernemingen’):

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen omzet
  • Meer dan 20 miljoen balanstotaal

 

Drie jaar na de invoering voor deze bedrijven volgen ook middelgrote en kleine ondernemingen. Valt uw bedrijf in een van deze laatste categorieën, houd er wel rekening mee dat de richtlijn al eerder relevant wordt voor u. Dit heeft er mee te maken dat bedrijven over hun hele keten (van grondstof tot eindproduct) moeten rapporteren.

 

Vanaf wanneer geldt de CSRD?

De CSRD zal ingaan vanaf 2024 voor beursgenoteerde ondernemingen en bedrijven die aan bovenstaande criteria voldoen. Voor middelgrote en kleine ondernemingen zal dit naar verwachting drie jaar later van toepassing zijn.

 

Meer informatie

Wilt u weten of en hoe de CSRD van toepassing is op uw onderneming? Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of met Job van den Heuvel via jvdheuvel@joanknecht.nl of per telefoon op +31 040 240 9445 of met Edwin Vogel via evogel@joanknecht.nl of per telefoon op +31 040 240 9515.

 

Bronnen