Nieuwe toegevoegde waarde van de boer

Nieuwe toegevoegde waarde van de boer

zomer 2019

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) houdt zich samen met haar leden bezig met hun nieuwe toegevoegde waarde in een veranderende wereld. Pieter van Hout, innovatiemanager bij ZLTO, speelt hierin een aanzienlijke rol. “Boeren zijn en blijven belangrijk in de maatschappij.”

Bekijk bovenstaande afbeelding hier.

 

ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte, van boeren en tuinders tot boomkwekers en zorgverleners op het platteland. “De voorloper van de vereniging is meer dan 175 jaar geleden opgericht. Zij is ontstaan vanuit verschillende kleine organisaties”, legt Pieter uit. Samen met LTO Noord en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) werkt ZLTO samen in LTO Nederland. Het werkgebied omvat Zeeland, Noord-Brabant en een stukje van Zuid-Gelderland.

 

De branchevereniging werkt aan de hand van een driehoek van onderwerpen; lobby en netwerk vormen samen een punt, daarnaast is een punt individuele dienstverlening en tot slot zijn projecten en innovaties samen een punt. “Iedere collega moet zich bezighouden met twee van de drie punten. Zo zijn alle punten ingevuld wanneer mensen in een team samenwerken”, vertelt Pieter.

 

Toegevoegde waarde

Deze nieuwe werkwijze is een van de manieren om de leden beter van dienst te kunnen zijn en daarmee toegevoegde waarde te creëren. “Het verenigingsleven staat in Nederland onder druk door andere vormen van organiseren en communiceren”, stelt Pieter. “Vroeger nieuwe toegevoegde waarde van de boerwas het vanzelfsprekend dat boeren lid werden van een vereniging. Dat is nu anders.” Om de meerwaarde van de vereniging te laten zien en om de boeren te helpen met vernieuwen, werkt ZLTO met het credo: ‘Boeren hebben een oplossing’. “We hebben daarbij verschillende pijlers, zoals klimaat, voedselzekerheid en gezondheid en vitaal platteland”, zegt Pieter. De belangrijkste taak van boeren is zorgen voor voedsel. Al zou ZLTO ook graag zien dat ze meer zouden worden beloond voor andere pijlers.

 

Toegevoegde waarde boer bijgesnedenNieuwe verdienmodellen

Pieter: “Er zijn tegenwoordig minder boerderijen, maar er wordt meer voedsel geproduceerd. Met de voedselzekerheid in Nederland zit het voor de komende decennia dus wel goed. Al staat het verdienmodel voor boeren en tuinders wel steeds meer onder druk. Marges zijn in de sector over het algemeen heel dun. Daarom kijken we ook naar andere verdienmodellen zoals het opslaan van koolstof van derden in de grond van de boer en een vergoeding voor boeren die zorg aanbieden op de boerderij.” Er bestaan subsidies voor boeren om bij te dragen aan bijvoorbeeld biodiversiteit waardoor zij hun land anders gebruiken. “Zo kunnen boeren bijvoorbeeld bijvriendelijke planten plaatsen naast hun akkers. Zij krijgen daarvoor subsidie, maar die is altijd tijdelijk van aard”, legt Pieter uit. “Wij zijn op zoek naar structurele oplossingen en verdienmodellen voor de boer.”

 

Verbinding

Verbinding van boeren onderling, met de branchevereniging en de maatschappij is volgens de innovatiemanager nog steeds belangrijk. “Boeren hebben altijd een bepalende rol gehad in de samenleving. Die is nu aan het veranderen maar boeren zullen ook in de toekomst belangrijk zijn.”

 

 

 

Dit artikel verscheen in het magazine ‘samen maken we toekomst’, editie zomer 2019, gedrukt in juni 2019. Twee keer per jaar brengt Joanknecht dit magazine uit voor haar relaties. Magazine ontvangen? Laat het ons weten: Tel. +31 40 844 70 00 of via info@joanknecht.nl. Wil je reageren, heb je een vraag of feedback voor ons? Neem dan gerust contact op met Marlies Vervoordeldonk, hr- en communicatiemedewerker bij Joanknecht via tel. +31 40 240 9493 of via mvervoordeldonk@joanknecht.nl.