Een dag meekijken bij Janssen & Janssen

Een dag meekijken bij Janssen & Janssen

zomer 2019

Hoe is het om aan het hoofd van een veranderend bedrijf te staan? Charlotte Besselink, assistent accountant, ging op zoek naar het antwoord en liep een dag mee met Antoon Donkers, algemeen directeur bij Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders. Charlotte is bij onze assuranceafdeling medeverantwoordelijk voor de uitvoering van controle opdrachten. Ze heeft veel contact met klanten over processen en financiën, maar ze is ook nieuwsgierig hoe het is om directeur te zijn van een dergelijk bedrijf. Antoon van Janssen & Janssen vertelt: “Wij hebben te maken met een bepaald imago, het beeld dat wij mensen opzadelen met meer schulden. Wij proberen mensen juist te helpen en werken toe naar een meer preventieve rol.”

Janssen & Janssen bevindt zich in een krimpende markt en moet zich daardoor opnieuw positioneren. Alle reden om een nieuwe visie te ontwikkelen. Het doel: een schuldenvrije maatschappij. Charlotte zag tijdens haar meeloopdag dat Antoon zowel intern als extern toewerkt naar deze visie. “Ik heb een andere kijk op de branche gekregen”, vertelt Charlotte. “Ik weet nu echt wat er speelt.” Het feit dat de markt krimpt, heeft volgens Antoon verschillende redenen. “Omdat opdrachtgevers steeds meer zelf doen om een openstaande factuur betaald te krijgen, hebben ze ons minder vaak nodig voor het incasseren van deze vorderingen. Daarnaast is de concurrentie met prijsvechters hoog en liggen wij als branche onder een vergrootglas. Het armoedebeleid in Nederland is een hot topic”, zegt Antoon. “Hierdoor verandert onze rol van het incasseren van openstaande vorderingen naar een preventieve aanpak.” Nadat Charlotte een dag met Antoon heeft meegekeken, stelt zij de vraag: “Hoe gaan jullie hier invulling aan geven en welke rol speelt business development daarbij?” Antoon legt uit dat het bedrijf hier op meerdere manieren mee bezig is. “Aan de ene kant zijn wij op een andere manier gaan communiceren omdat uit onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen laaggeletterdheid en het hebben van schulden. We schrijven daarom nu in heel begrijpelijke taal.” Daarnaast is het bedrijf ook nieuwe vormen van communicatie, zoals Whatsapp, gaan inzetten. “Dat maakt contact zoeken laagdrempeliger.” Bovendien hebben de medewerkers van het Klant Contact Center een opleiding gesprekstechnieken gevolgd om mensen op een positievere manier te benaderen waardoor zij vaak proactiever handelen en zich beter aan afspraken houden.

 

Nieuwe producten

Naast de nieuwe manier van communiceren is het bedrijf ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten. “We zetten onze expertise op het gebied van consultancy eerder in en werken daarbij ook samen met publieke organisaties om mensen aan het werk te helpen”, vertelt Antoon. “Het hebben van werk en inkomen is namelijk een belangrijke voorwaarde om uit de schulden te komen.” Janssen & Janssen sluit bijvoorbeeld convenanten met gemeenten en uitzendbureaus om dit te bewerkstelligen. Daarnaast leidt het bedrijf medewerkers op tot budgetcoach. Zij kunnen werkgevers ondersteunen bij het begeleiden en motiveren van werknemers waarbij loonbeslag is gelegd. Antoon: “Ik vind dat een werkgever in zo’n situatie zijn verantwoordelijkheid moet nemen om te kijken hoe hij iemand kan helpen.”

 

Klantcontact

Charlotte was aanwezig bij een externe afspraak van Antoon bij een woningcorporatie in Tilburg. “Ik heb goed meegekregen hoe Janssen & Janssen met klanten omgaat. Ik herken vanuit mijn eigen beroep hoe belangrijk het is om persoonlijk contact te hebben met klanten.” Antoon vult aan: “In het kader van relatiebeheer evalueren we regelmatig de samenwerking en de resultaten die we zien bij een bepaalde organisatie.” Dat ziet Charlotte als een waardevolle tip. “Ook klanten van Joanknecht geven aan dat een tussentijdse evaluatie kan zorgen voor een waardevolle aanvulling op de dienstverlening.

 

”De jukebox heeft een leuke functie. Wanneer de jukebox aanstaat, is Antoon op kantoor en kunnen mensen binnenlopen met vragen. Wanneer de jukebox uit staat is Antoon er niet.”

 

Antoon Donkers, Janssen & Janssen

Bij Antoon heb ik gezien dat het heel belangrijk kan zijn om wat vaker te vragen hoe het gaat en of we nog iets voor de klant kunnen betekenen.” Janssen & Janssen probeert tijdens deze gesprekken ook te ontdekken wat de behoeften van haar klanten zijn. “Zo sluit het label Corp Support aan bij de behoeften van woningcorporaties om het incassoproces uit te besteden. Dit gaat om preventieve huurincasso om huurachterstanden en ontruimingen te voorkomen”, legt Antoon uit. Charlotte legt uit: “Ik zie het als verbreding van de dienstverlening.” Antoon ziet de maatschappij veranderen naar een zorgmaatschappij. Dit soort diensten past daar volgens hem goed bij. “Er is voor ons op het gebied van deurwaarders dus minder werk, maar daar komt ander werk voor terug.”

 

Bedrijfsvoering

Daarnaast was Charlotte aanwezig bij een interne afspraak over een mogelijke overname van een ander kantoor. Een nieuwe en bovendien leerzame ervaring voor haar. “Dat was een heel ander gesprek dan bij de klant”, constateert zij. “We hebben het veel meer gehad over een strategie om de krimpende markt aan te vliegen, waarvan deze overname een onderdeel zou kunnen zijn. Ook het financiële aspect en de bedrijfsvoering kwamen aan bod. De afspraak heeft me laten zien dat Antoon uiteenlopende verantwoordelijkheden heeft”, legt ze uit. Tijdens de verschillende afspraken van Antoon zag ze ook een overeenkomst tussen hen. “Wij geven allebei op een bepaalde manier cijfermatig advies.”

 

Bedrijfscultuur is belangrijk

Ondanks dat het bedrijf groeit en ontwikkelt, probeert Antoon de sfeer van het oorspronkelijke familiebedrijf te behouden. “Ook al zit geen enkele Janssen meer in het bedrijf”, lacht hij. “De cultuur is een van de belangrijkste dingen binnen een organisatie.” Charlotte een inkijkje geven in het bedrijf was voor Antoon een leuke ervaring. Hij heeft zich opgewerkt van deurwaarder naar algemeen directeur en kent het bedrijf dus heel goed. “Ik werk hier al bijna 27 jaar en heb daardoor toch een bepaald beeld van de organisatie. Door iemand van buiten naar binnen te halen, zie ik of dat beeld nog klopt.” Charlotte bevestigt: “Het contact binnen het bedrijf is inderdaad persoonlijk en informeel. De deur staat hier voor iedereen altijd open.”

 

 

Dit artikel verscheen in het magazine ‘samen maken we toekomst’, editie zomer 2019, gedrukt in juni 2019. Twee keer per jaar brengt Joanknecht dit magazine uit voor haar relaties. Magazine ontvangen? Laat het ons weten: Tel. +31 40 844 70 00 of via info@joanknecht.nl. Wil je reageren, heb je een vraag of feedback voor ons? Neem dan gerust contact op met Marlies Vervoordeldonk, hr- en communicatiemedewerker bij Joanknecht via tel. +31 40 240 9493 of via mvervoordeldonk@joanknecht.nl.