Verhuur van opslagruimte toch vrijgesteld van omzetbelasting

Verhuur van opslagruimte toch vrijgesteld van omzetbelasting

2 mei 2018

Recentelijk heeft de Hoge Raad beslist dat de verhuur van opslagruimtes niet is belast met btw maar dat deze prestatie kwalificeert als verhuur van een onroerende zaak die van rechtswege is vrijgesteld van btw. De verhuurder was van oordeel dat zijn dienstverlening meer omvattend was dan alleen maar het verstrekken van ruimte (denk aan beheer, bewaking en schoonmaak). Zowel voor huurder als verhuurder kan dit arrest verstrekkende gevolgen hebben. Wat is het geval?

Casus

In de zaak van de Hoge Raad worden ruimtes tegen vergoeding verhuurd voor de opslag van goederen. De verhuurder verzorgt hierbij permanente bewaking van het pand, ventilatie en verwarming. De openingstijden van de ruimte zijn beperkt. Tevens kunnen huurders gebruik maken van een bestelbus of aanhangwagen. De belastinginspecteur stelt zich op het standpunt dat de verhuur van de opslagruimte kwalificeert als verhuur van een onroerende zaak. Als gevolg hiervan zou de verhuur zijn vrijgesteld van btw en heeft de verhuurder geen recht op aftrek van btw op kosten.

 

Arrest van de Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad zijn de bijkomende activiteiten echter ondergeschikt aan het ter beschikking stellen van de ruimte, waardoor de verhuur van de ruimte toch voorop staat. Om deze reden is sprake van de verhuur van een onroerende zaak, welke is vrijgesteld van btw.

Overigens heeft de Hoge Raad in een arrest van 10 februari 2017 uitspraak gedaan over de kwalificatie van de verhuur van een garagebox voor de omzetbelasting. Uit dit arrest blijkt dat garageboxen die contractueel gezien als parkeerruimte kunnen worden gebruikt, zijn belast met btw. Het is bij garageboxen dus niet van belang of deze daadwerkelijk als parkeerruimte worden gebruikt. Opmerkelijk is het feit dat de belaste verhuur van een garagebox ruim wordt uitgelegd, terwijl deze in veel gevallen passiever van aard is dan de verhuur van de opslagruimte in de casus.

 

Voor de praktijk

In gevallen van verhuur waarbij bijkomende prestaties worden verricht, moet worden gekeken of deze prestaties resulteren in een nieuw soort verhuur, het zogeheten verhuur-plus, of dat deze prestaties ondergeschikt zijn aan de verhuur, en daarmee opgaan in de vrijgestelde verhuur van de onroerende zaak. Verhuur-plus is belast (waardoor kosten in aftrek kunnen worden gebracht), terwijl reguliere verhuur is vrijgesteld van btw. Met deze uitspraak van de Hoge Raad lijkt nu minder snel sprake te zijn van verhuur-plus.

 

Vragen

Verhuurt u een onroerende zaak waarbij u aanvullende diensten verleent? Wilt u weten of sprake is van vrijgestelde verhuur of btw-belaste verhuur-plus? Neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs, zodat wij de mogelijkheden en gevolgen met u in kaart kunnen brengen.