60-maandentermijn bijtelling auto van de zaak

60-maandentermijn bijtelling auto van de zaak

27 juni 2018

Rijd je als werknemer meer dan 500 privé-kilometers met je auto van de zaak? Dan beschouwt de Belastingdienst dit als inkomen in natura. Bovenop het inkomen wordt een bedrag aan bijtelling gerekend. De regels omtrent de bijtelling van de auto van de zaak zijn nogal veranderd de afgelopen jaren. Voor werknemers en werkgevers is het vaak niet duidelijk welk bijtellingspercentage nu gehanteerd moet worden en waar je nog meer rekening mee dient te houden, zoals de 60-maandentermijn van de bijtelling

Voor auto’s met een kenteken tenaamgesteld na 1 januari 2017, gelden slechts twee bijtellingspercentages: 4% en 22%, voor respectievelijk volledig elektrische auto’s en auto’s met CO2-uitstoot. In de periode voorafgaand aan 2017 zijn de percentages echter meerdere malen veranderd. Zo waren de bijtellingspercentages voor auto’s met een tenaamgesteld kenteken in 2016 nog onderverdeeld in vier categorieën en in 2015 in vijf categorieën. De bijtelling voor de auto van de zaak is dus afhankelijk van de percentages die gelden in het jaar van tenaamstelling.

 

60-maandentermijn

Sinds enige tijd is de 60-maandentermijn van toepassing. Dit houdt in dat er bij een auto met een tenaamgesteld kenteken op of na 1 juli 2012 60 maanden lang hetzelfde bijtellingspercentage gehanteerd dient te worden. Na deze 60 maanden vervalt het eventuele verlaagde bijtellingspercentage. Daarom moet direct na afloop van de 60 maanden bepaald worden in welke bijtellingscategorie deze auto op dat moment valt.

 

Een voorbeeld: het kenteken van een auto wordt tenaamgesteld op 1 december 2012 en heeft een bijtelling van 14%. Op 1 december 2017 loopt de 60-maandentermijn af en wordt er opnieuw een bijtellingspercentage vastgesteld. Dit is in dit geval 25%. Per 1 januari 2017 gelden echter de nieuwe bijtellingspercentages van 22% en 4%. Waarom moet 25% gehanteerd worden en niet de geldende 22%? Het oorspronkelijke bijtellingspercentage zonder korting van 25% dient gehanteerd te worden en niet de huidige 22%. Per 2017 geldt derhalve alleen voor nieuwe auto’s het verlaagde percentage van 22%.

 

Als je als ondernemer zelf een auto van de zaak rijdt, kun je er ook voor kiezen de auto na het verstrijken van de 60-maandentermijn te verkopen of naar privé over te brengen.

 

Mocht u vragen hebben over de consequenties van de 60-maandentermijn voor u, neem dan gerust contact op met

ons team per e-mail op salarisadministratie@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 844 7000.