‘Benen-op-tafel-gesprek’ om innovatie te stimuleren

‘Benen-op-tafel-gesprek’ om innovatie te stimuleren

28 maart 2018

Onlangs hebben wij bij een aantal klanten bij wijze van experiment op een ándere manier het gesprek ingestoken. We initieerde namelijk een ‘benen-op-tafel-gesprek’, om los te komen van de waan van de dag en te reflecteren. De centrale vraag voor onze klanten was: wat houdt je (bedrijfsmatig) bezig? Voor ons als adviseurs was de uitdaging om niet direct toe te geven aan de drang om mogelijke oplossingen aan te dragen maar om (bijna) alleen te luisteren.

Intern overleg

De thema’s die tijdens het ‘benen-op-tafel-gesprek’ naar voren kwamen zijn in een daaropvolgend intern overleg binnen Joanknecht besproken. Aan dit overleg namen zowel collega’s van het vaste klantenteam als nog niet betrokken collega’s deel. Doel is om aandachtspunten te signaleren en mogelijke verbeterpunten aan te dragen. De resultaten van het interne overleg hebben wij vervolgens teruggekoppeld naar de deelnemende klanten.

 

Uitkomsten

Omdat bij een experiment de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat, waren naast onze klanten ook wij benieuwd tot welke resultaten deze gesprekken zouden leiden. Het los komen van de waan van de dag en het reflecteren tijdens de ‘benen-op-tafel-gesprekken’ werd door onze klanten op zichzelf al als positief ervaren. Voor ons is het gesprek een bruikbaar hulpmiddel geweest om onze kennis van deze klanten te verdiepen en tot meer (relevante) adviespunten te komen. Onze belofte is immers: we maken de ondernemer én diens onderneming beter in elke levens- en ondernemersfase. Dit kan zowel betekenen dat wij een van onze specialisten inschakelen of dat wij de klant bij andere klanten of relaties binnen ons netwerk introduceren.

 

Daarnaast bevestigde het experiment dat niet zozeer de jaarrekening en de belastingaangifte, maar juist onze hulp bij deze adviespunten, als waardevol wordt ervaren. Een jaarrekening of belastingaangifte is in dat kader, naast een administratieve verplichting, slechts een hulpmiddel. Met dit experiment zien we onszelf echt waarde toevoegen. In het kader van “samen maken we toekomst” spelen wij hier graag op in.

 

Vervolg

Gezien de positieve ervaringen zijn wij deze maand gestart met het inplannen van een nieuwe ronde ‘benen-op-tafel-gesprekken’. Mocht u nog niet zijn benaderd maar wel geïnteresseerd zijn, dan kunt u daarvoor natuurlijk contact met ons opnemen. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

 

U kunt contact opnemen met uw klantmanager of met Peter-Paul Derks via +31 (0)40 240 9450 of mail naar pderks@joanknecht.nl