Hoe ziet de toekomst van de Wet DBA eruit?

Hoe ziet de toekomst van de Wet DBA eruit?

15 december 2021

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), die in werking is getreden als vervanging van de verklaring arbeidsrelatie (VAR), houdt nog steeds de gemoederen bezig. Door middel van een tijdelijke pilot webmodule, kon zowel de werkgever/opdrachtgever als de werknemer, inzicht krijgen in de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Het was echter ook mogelijk dat de pilot webmodule de arbeidsrelatie niet kon beoordelen. De uitkomst van de webmodule had bovendien geen juridische status. De pilot is inmiddels afgelopen. Hoe ziet de toekomst van de Wet DBA eruit?

De pilot webmodule bestond uit een vragenlijst. Aan elk gegeven antwoord werd een aantal punten gekoppeld als indicatie voor de mate van (on)zelfstandigheid. Antwoorden die duiden op zelfstandigheid kregen geen punten, antwoorden die meer zien op een dienstbetrekking kregen veel punten. Afhankelijk van de hoeveelheid punten kwalificeert de webmodule de arbeidsrelatie als zelfstandig, dienstbetrekking of geen kwalificatie mogelijk. De pilot webmodule is weliswaar afgelopen, maar is nog steeds beschikbaar op de website van de Belastingdienst en kan dus nog steeds ingezet worden als hulpmiddel voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie.

 

Evaluatie webmodule

Nu de pilot is afgelopen, is de webmodule geëvalueerd. Uit de evaluatie volgt dat een volgend kabinet moet besluiten of (een vorm van) de webmodule wordt ingevoerd. Het volgend kabinet zal eveneens besluiten of aan de uitkomst van de webmodule juridische zekerheid kan worden ontleend en of het handhavingsmoratorium zal worden verlengd. Voor 2023 wordt geen nieuwe wetgeving met betrekking tot de kwalificatie van arbeidsrelaties verwacht.

 

Naleving Wet DBA

Aan de andere kant heeft de Belastingdienst bekendgemaakt dat hij capaciteit heeft vrijgemaakt om te controleren op de naleving van de Wet DBA. De inspecteurs zullen in gesprek gaan met ondernemers over de inhuur van zelfstandigen en daar waar nodig aanwijzingen geven. Dit zal met name het geval zijn in sectoren waar veel inhuur plaatsvindt. Naar onze mening staat dit haaks op de mededeling dat het volgend kabinet een besluit zal nemen over de invoering van (een deel van) de webmodule en zeker op het handhavingsmoratorium. Het blijft derhalve zaak om inhuur van personeel goed te regelen.

 

Meer informatie

Voor vragen over het gebruik van de webmodule, de aangekondigde bedrijfsbezoeken van de Belastingdienst of inhuur van personeel in het algemeen, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Zij staan u graag bij.