NOW5-subsidie van toepassing voor de maanden november en december 2021

NOW5-subsidie van toepassing voor de maanden november en december 2021

6 december 2021

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen heeft het kabinet besloten om de NOW- subsidie ook van toepassing te verklaren voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2021: de NOW5. Het aanvraagloket bij UWV is open vanaf 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022. De bedoeling is dat, indien de NOW5-subsidie tijdig is aangevraagd, het voorschot (80% van de verwachte subsidie) in één keer voor eind december 2021 wordt uitbetaald.

Voorwaarden NOW5

 

De voorwaarden voor deze zogenoemde NOW5 zijn samengevat:

 • Ten minste 20% omzetverlies.
 • Een maximaal op te geven omzetverlies van 80%.
 • Een vergoeding van 85% over het opgegeven omzetverlies.
 • Een forfaitaire opslag van 40%.
 • Salarissen tot maximaal tweemaal het maximale premiedagloon worden meegenomen.
 • Bonus- en dividendverbod over heel 2021.
 • Verbod op inkoop eigen aandelen.
 • Een inspanningsverplichting voor de werkgever voor de periode 27 november 2021 tot en met 31 december 2021, om werknemers die in deze periode worden ontslagen van werk naar, werk te begeleiden. Hierover dient de werkgever contact op te nemen met het UWV. Gebeurt dat niet dan wordt de NOW-subsidie met 5% gekort.

 

Verschillen met vorige NOW-regelingen

De NOW5 verschilt ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen op de volgende punten:

 

 • De NOW5 geldt ook voor starters. Starters zijn werkgevers die tussen 1 februari 2021 en
  30 september 2021 met hun onderneming zijn gestart.
 • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (was 10%): de loonsom van de werkgever mag maximaal met 15% dalen zonder dat dit effect heeft op de NOW5-subsidie.
 • Het omzetverlies wordt altijd berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen niet kiezen over welke maand(en) het omzetverlies wordt berekend.
 • De referentiemaand voor de loonsom is september 2021.
 • De referentieomzetperiode is afhankelijk van de startdatum van de onderneming:
  • Startdatum voor 1 januari 2019: omzet heel 2019 gedeeld door 6.
  • Startdatum vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 februari 2020: omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal volledige maanden maal 2.
  • Startdatum vanaf 2 februari 2020 tot en met 1 juli 2021: omzet 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 gedeeld door 2.
  • Startdatum vanaf 2 juli 2021 tot en met 30 september 2021: omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 31 oktober 2021, gedeeld door het aantal maanden maal 2.
  • Startdatum vanaf 1 oktober 2021: geen recht op NOW.
  • In geval van overnames of verkoop kan de referentieomzetperiode afwijken.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de NOW5-subsidie? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of met een van onze specialisten van Forensics & Recovery rechtsboven aan deze pagina (mobile devices: onderaan).