prinsjesdag omzetbelasting

Prinsjesdag: maatregelen omzetbelasting

Prinsjesdag: maatregelen omzetbelasting

21 september 2022

prinsjesdag omzetbelasting

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2023 gepresenteerd. Wij hebben de belangrijkste maatregelen per thema voor je samengevat. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen omzetbelasting voor je onder elkaar. Onder de Prinsjesdag maatregelen omzetbelasting valt o.a. het btw-nultarief voor zonnepanelen en de KOR.

Btw-nultarief voor zonnepanelen

De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment belast met 21% btw. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen deze btw geheel of gedeeltelijk terugvragen door zich te registreren en aangifte te doen voor de btw.

 

Voorgesteld wordt een btw-nultarief toe te passen op leveringen, intracommunautaire verwervingen, invoer en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, bestemd om te worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Door de toepassing van het nultarief drukt er geen btw meer op de aanschaf en installatie van zonnepanelen, waardoor er geen teruggaafbelang is bij particuliere zonnepaneelhouders. Voor de stroomleveringen aan het energiebedrijf kan in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van de kleineondernemersregeling (KOR) zonder aanmeldverplichting door de registratiedrempel.

 

Ondernemers die hiervan gebruik maken blijven ondernemer voor de btw en de KOR is onverkort van toepassing echter met uitzondering van de verplichte toepassingstermijn van drie jaar. Deze ondernemers kunnen zich dus op elk moment alsnog aanmelden als ondernemer en zijn dan niet verplicht om de KOR toe te passen, ook niet als de driejaarstermijn niet is verstreken. Als een ondernemer bij overschrijding van de registratiedrempel gebruik wil blijven maken van de KOR is deze verplicht om zich alsnog te melden voor de KOR.

 

Belastingplan 2023

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2023 die op Prinsjesdag 2022 zijn gepresenteerd.

 

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.