Prinsjesdag: maatregelen auto & mobiliteit

Prinsjesdag: maatregelen auto & mobiliteit

22 september 2021

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2022 gepresenteerd. Wij hebben de belangrijkste maatregelen per thema voor u samengevat. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen auto & mobiliteit voor u onder elkaar. Onder Prinsjesdag maatregelen voor auto & mobiliteit vallen o.a. verduidelijking over de Wet bpm en aanpassing van de CO2- schijfgrenzen, -tarieven en -grens.

Aanpassen cap in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s

Om emissievrije personenauto’s te stimuleren geldt een korting op de bijtelling van 6% (het tarief bedraagt derhalve 16% in plaats van 22%). Deze korting wordt niet aangepast en blijft tot en met 2025. De catalogusprijs waarover de korting van toepassing is wordt vanaf 2022 in twee stappen verlaagd. Vanaf 1 januari 2022 mag de korting van 6% worden toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000. Voor het bedrag boven de cap geldt het normale bijtellingspercentage van 22%.

 

Verduidelijken Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (Wet bpm) in relatie tot gebruik van de weg

In het Belastingplan 2021 is geregeld dat het belastbare feit voor de Wet bpm met ingang van 1 januari 2022 wordt gewijzigd in de inschrijving van een motorrijtuig in het kentekenregister. De inschrijving van een motorrijtuig in het kentekenregister wordt eveneens geacht gericht te zijn op gebruikmaking van de weg in Nederland. Voorgesteld wordt om, als op een later moment blijkt dat geen gebruik zal worden gemaakt van de weg, in de Wet bpm op te nemen dat de betaalde bpm in dat geval wordt teruggegeven.

 

Aanpassing van CO2-schijfgrenzen en -tarieven voor personenauto’s en van de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag voor personenauto’s

De CO2-schijfgrenzen voor personenauto’s in de Wet bpm worden voor de periode 2022 tot en met 2025 elk jaar verlaagd met 2,3%. De schijftarieven worden verhoogd met 2,35% om de belastinggrondslag te laten aansluiten aan de (verwachte) CO2-reductie van nieuw verkochte conventionele personenauto’s voor de periode 2022 tot en met 2025. Dit geldt eveneens voor de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag. De tarieven, het belastingbedrag per gram/km CO2-uitstoot, met uitzondering van de vaste voet, worden voor het jaar 2023 en verder eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd met 2,35% om de belastingopbrengst aan te laten sluiten aan de (verwachte) CO2-daling.

 

Belastingplan 2022

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2022 die op Prinsjesdag 2021 zijn gepresenteerd.

 

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.