Prinsjesdag: overige maatregelen

Prinsjesdag: overige maatregelen

21 september 2022

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2023 gepresenteerd. Wij hebben de belangrijkste maatregelen per thema voor je samengevat. Hierbij zetten wij de belangrijkste overige maatregelen voor je onder elkaar. Onder Prinsjesdag overige maatregelen vallen o.a. energie en wetsvoorstel Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Energie

Vanwege de hoge energieprijzen neemt het kabinet voor 2023 een aantal incidentele maatregelen. Beoogd wordt hiermee de stijging van de energierekening van huishoudens en het MKB te dempen. De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

 

  • een incidentele verlaging van de energiebelasting voor aardgas en elektriciteit;
  • een tijdelijk hogere belastingvermindering in de energiebelasting;
  • de verhoging van het tarief op aardgas en de verlaging van het tarief voor elektriciteit worden doorgevoerd vanaf 2024 in plaats van 2023.

 

Daarnaast wordt voorgesteld het energiebelastingstelsel te vereenvoudigen door de tarieven voor de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op te nemen in de energiebelasting.

 

Wetsvoorstel Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

De Ontvanger van de Belastingdienst kan in bepaalde situaties besluiten de invordering van de betreffende belastingschuld aan te houden. Ook in deze situaties wordt op basis van de huidige wet- en regelgeving invorderingsrente in rekening gebracht na het vervallen van de enige of laatste betalingstermijn. Dit kan onredelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer de belastingplichtige geen verwijt kan worden gemaakt voor het aanhouden van de invordering.

 

Met de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregel wordt een juridische grondslag geboden om bij algemene maatregel van bestuur situaties aan te wijzen waarin onder voorwaarden geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht omdat dit niet redelijk wordt geacht.

 

Een situatie die in ieder geval per 1 januari 2023 zal worden geregeld is dat geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht bij in 2022 opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over het jaar 2022 met box 3-inkomen, zolang sprake is van een invorderingspauze bij die aanslagen. De Ontvanger zal een invorderingspauze aanbieden tot het moment dat het box 3-inkomen in overeenstemming met het zogenoemde Kerstarrest is vastgesteld.

 

Belastingplan 2023

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2023 die op Prinsjesdag 2022 zijn gepresenteerd.

 

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.