Prinsjesdag: maatregelen werkgever

Prinsjesdag: maatregelen werkgever

21 september 2022

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2023 gepresenteerd. Wij hebben de belangrijkste maatregelen per thema voor je samengevat. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen voor werkgevers onder elkaar. Onder de Prinsjesdag maatregelen voor werkgevers vallen o.a. verhoging onbelaste reiskostenvergoeding en beperking 30%-regeling.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Momenteel kan een werkgever zijn werknemer voor de kosten van vervoer een onbelaste kostenvergoeding geven van maximaal € 0,19 per kilometer over de volledige reisafstand voor alle zakelijke kilometers. De onbelaste reiskostenvergoeding is niet van toepassing op een door de werkgever ter beschikking gesteld vervoermiddel.

 

Het kabinet is voornemens het maximum van de vergoeding per 1 januari 2023 te verhogen tot € 0,21 per kilometer. Het maximum wordt hiermee sneller verhoogd dan in het coalitieakkoord was afgesproken. Per 1 januari 2024 zal het maximum vervolgens verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

 

De verhoging van het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding geldt ook voor de aftrekbaarheid van de reiskosten van IB-ondernemers en resultaatgenieters ingeval van het gebruikmaken van een tot het privévermogen behorend vervoermiddel. Daarnaast worden de overige forfaits in de inkomstenbelasting die uitgaan van € 0,19 per kilometer eveneens verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Het betreft de aftrek specifieke zorgkosten voor reiskosten ziekenbezoek, de kilometervergoeding voor weekenduitgaven gehandicapten en de giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding.

 

Beperking 30%-regeling

Voor bepaalde werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om hier te werken, mag de werkgever bepaalde extra kosten vanwege het tijdelijk werken en verblijven in Nederland vrij van loonheffingen vergoeden. Deze extra kosten kunnen op declaratiebasis worden vergoed, maar het is onder voorwaarden ook mogelijk om hiervoor toepassing van de 30%-regeling te vragen. Op basis van de 30%-regeling mag de werkgever – kortgezegd – maximaal 30% van het loon van een ingekomen werknemer onbelast vergoeden zonder nadere onderbouwing van de betreffende kosten.

 

Voorgesteld wordt de 30%-regeling per 1 januari 2024 te beperken tot de zogenoemde Balkenende-norm (in 2022: € 216.000 op jaarbasis). Aftopping van de 30%-regeling komt in dat geval dus aan de orde als de grondslag voor de regeling hoger is dan € 216.000. Tevens wordt overgangsrecht voorgesteld. Daarnaast wordt voorgesteld dat per kalenderjaar een keuze moet worden gemaakt voor het vergoeden van de kosten op declaratiebasis of op basis van de 30%-regeling zodat per kalenderjaar slechts een van beide regeling kan worden toegepast.

 

Belastingplan 2023

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2023 die op Prinsjesdag 2022 zijn gepresenteerd.

 

Vragen?

Neem gerust contact op met Fabiënne Hol- van Goethem, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9464 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.