Opnieuw versoepelingen bijzonder uitstel van betaling in verband met corona

Opnieuw versoepelingen bijzonder uitstel van betaling in verband met corona

11 oktober 2021

Nu de meeste beperkende maatregelen in verband met corona zijn opgeheven, is tevens een groot gedeelte van de steunmaatregelen komen te vervallen. Er zijn echter nog steeds ondernemers die te maken hebben met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Om deze ondernemers tegemoet te komen, heeft het kabinet opnieuw versoepelingen aangebracht in de regeling voor het bijzonder uitstel van betaling. Hierna informeren wij u graag over deze versoepelingen.

In een eerder nieuwsbericht brachten wij u ervan op de hoogte dat de mogelijkheid tot het aanvragen van (verlenging van) bijzonder uitstel van betaling, in verband met corona, zou aflopen per 1 oktober 2021. Lange tijd leek het erop dat de regeling niet nogmaals zou worden verlengd.

 

Versoepelingen

Inmiddels zijn aanvullende maatregelen bekendgemaakt om ondernemers die als gevolg van de coronacrisis nog steeds in zwaar weer verkeren, tegemoet te komen. Het is tot en met 31 januari 2022 mogelijk schriftelijk uitstel van betaling, in verband met corona, aan te vragen. Dit uitstel geldt voor bepaalde belastingen die betaald moeten zijn, in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 en wordt onder de volgende voorwaarden verleend:

 

  1. De ondernemer komt in aanmerking voor de generieke betalingsregeling.
  2. Het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis.
  3. De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
  4. De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
  5. De onderneming is levensvatbaar.
  6. Ten aanzien van de belastingen waarvoor het uitstel wordt aangevraagd, wordt tijdig voldaan aan de aangifteplicht.
  7. De ondernemer dient een verklaring deskundige derde te verstrekken, waaruit blijkt dat aan de eisen genoemd onder b t/m e wordt voldaan.
  8. Als de belastingschuld ten tijde van het verzoek lager is dan €000, volstaat een eigen verklaring van de ondernemer, waaruit blijkt dat aan de eisen genoemd onder b t/m e wordt voldaan.

 

Betalingsregeling

Belastingschulden ontstaan als gevolg van het bijzonder uitstel van betaling in verband met corona gedurende de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022, worden tevens meegenomen in de generieke betalingsregeling.

 

Uitgangspunten van deze betalingsregeling zijn dat de belastingschuld in 60 maandelijkse gelijke termijnen wordt afgelost, waarbij de eerste termijn aanvangt in oktober 2022. Let op: een belangrijke voorwaarde om gebruik te mogen maken van de betalingsregeling, is dat de ondernemer gedurende de betalingsregeling, nieuwe fiscale verplichtingen tijdig voldoet. Dit betekent dat juiste aangiften tijdig ingediend moeten worden en dat de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen tijdig moeten worden nagekomen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail op kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met uw contactpersoon bij Joanknecht.