Actualiteiten loonbelastingmaatregelen in verband met de coronacrisis – september 2021

Actualiteiten loonbelastingmaatregelen in verband met de coronacrisis – september 2021

9 september 2021

De overheid heeft sinds het begin van de coronacrisis op het gebied van loonheffingen een aantal regelingen en versoepelingen goedgekeurd om bedrijven door de crisis te helpen. Met het einde van de crisis in zicht blijven  een aantal maatregelen, die per 1 oktober 2021 zouden aflopen, ook voor de rest van het jaar van toepassing. De belangrijkste maatregelen die tot en met 31 december 2021 van toepassing blijven, hebben wij voor u onder elkaar gezet.

Vaste reiskostenvergoeding

Onder voorwaarden kunt u een vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer aan uw werknemers toekennen. Een van de voorwaarden is dat de kostenvergoeding is gebaseerd op een onderzoek naar de reiskosten van uw werknemers. Het thuiswerken heeft wellicht invloed op het reispatroon van uw werknemers. Het Ministerie van Financiën heeft echter goedgekeurd dat geheel 2021 de vaste reiskostenvergoeding niet hoeft te worden aangepast aan het gewijzigde reispatroon, mits de vaste reiskostenvergoeding al was toegekend voor 13 maart 2020. Eerder was dit slechts goedgekeurd voor de eerste negen maanden van 2021, dus tot 1 oktober 2021.

 

Thuiswerkdagen grensarbeiders

In ons nieuwsbericht van 3 juni 2021 schreven we dat grensarbeiders op grond van een bilaterale overeenkomst met zowel België als Duitsland kunnen kiezen welke dagenbreuk zij willen toepassen in hun  aangiften inkomstenbelasting 2020 en 2021.  

 

Grensarbeiders kunnen een van de volgende reis- en werkpatronen verwerken in hun aangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021:

  • Het reis- en werkpatroon op basis van de feitelijke werkdagen in de betreffende landen; of
  • het reis- en werkpatroon op basis van de hypothetische situatie dat het reis-/werkpatroon gelijk is aan het reis-/werkpatroon 2019.

 

De keuze is echter slechts goedgekeurd voor een deel van het jaar. In de aangiften inkomstenbelasting 2020 en 2021 zal een splitsing aangebracht worden.

 

In 2020 geldt de goedkeuring voor de periode medio maart tot en met december 2020.  In 2021 voor de periode van januari tot oktober 2021. Voor de periode januari 2020 tot en met medio maart 2020 en de periode oktober 2021 tot en met december 2021 wordt het inkomen belast op basis van feitelijke werkdagen in de betreffende landen.

 

Het is nog mogelijk dat ook voor de periode oktober 2021 tot en met december 2021 toch de keuzemogelijkheid tussen de feitelijke en de hypothetische situatie zoals hierboven vermeld van toepassing blijft. Nederland is hierover momenteel in overleg met Duitsland en België. Wanneer de thuiswerkovereenkomst niet wordt verlengd, gelden de normale verdragsregels ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Voor grensarbeiders die duurzaam thuis blijven werken heeft dit als gevolg dat het inkomen dat voortvloeit uit de thuiswerkdagen, in het woonland belast wordt.

 

Staatssecretaris Vijlbrief wenst met zowel Duitsland als België een structurele thuiswerkvergoeding overeen te komen. De structurele thuiswerkregeling moet er voor zorgen dat bij een bepaald aantal thuiswerkdagen het recht om belasting te heffen niet overgaat naar het woonland maar in het werkland blijft. De staatssecretaris kan echter naar aanleiding van de eerste verkennende gesprekken met Duitsland en België nog niet garanderen dat een dergelijke thuiswerkregeling daadwerkelijk overeen gekomen gaat worden.

 

Meer informatie

Voor vragen over de aangiften inkomstenbelasting van grensarbeiders en/of de vaste reiskostenvergoeding kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij helpen u graag.